Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Absolutismus Ludvíka XIV.

Absolutismus Ludvíka XIV.


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce ve velmi stručných bodech informuje o vládě Ludvíka XIV.. Všímá si principů jeho vlády a zmiňuje se o významných událostech, ke kterým v této době došlo. Hlavní pozornost věnuje především popisu Války o španělské dědictví.

Obsah

1.
Nástup na trůn
2.
Vnitrostátní politika
3.
Jean Baptiste Colbert
4.
Válka o španělské dědictví

Úryvek

"ABSOLUTISMUS LUDVÍKA XIV.

- od 1610- Ludvík XIII.
- 7 let za něj vládne jeho matka Markéta Medicejská
- později za něj vládne kardinál Richelieu – 30letá válka
- 1628- porážka Hugenotů (La Rochelle)
- po 1628- Hugenoti- náboženská svoboda- nemají politická práva
- 1643- umírá Ludvík XIII.
- Nástup Ludvíka XIV.
- do 1661 za něj vládne kardinál Mazarin
- svou moc opírá o policii, úředníky
- zavedl systém intendantů= správci provincií
- další opora- katolická církev
- 1685- zrušil edikt Nantský + Hugenotské náboženství
- asi 200 000 Hugenotů odešlo (Nizozemí, Anglie, Prusko, Amerika)
- opora- armáda- největší (stálý žold, stejné zbraně a uniformy, asi 500 000 vojáků)
- zakládány kasárny
- v Paříži založena invalidovna
- přebudoval vesnické sídlo na zámek- Versailles
- všechno má svůj řád, pravidla
- život na dvoře velmi nákladný
- peníze mu zajišťuje Jean Baptiste Collbert (první ministr financí)
- zavedl teorii merkantelismu
- založeno na drahých kovech
- minimalizuje dovoz, maximalizuje vývoz
- zakládají spoustu manufaktur
- zrušili vnitřní CLA, nechal opravit silnice, zbavil investory daní
- chtěl nechat vybudovat průplav mezi Atlantikem a Stř. mořem
- podporuje zakládání mořských kolonií
- kolonie v sev. Americe- Luisiana (pojmenována na počest Ludvíka)
- neustálé války- potřeba spousty peněz (po smrti nechává dluhy)
- snaha o přirozenou hranici- Pyreneje, Alpy, Rýn, až k Sev. moři, nebo kanálu La Manche
- Anglie, Nizozemí, Římská říše- proti  hodně válek
- 1701- 1713- válka o Šp. dědictví
- 1701- umírá bezdětný Karel II.- Šp. král
- v závěti určuje dědicem trůnu vnuka Ludvíka XIV.- Filipa z Anjou- za předpokladu, že se vzdá francouzské koruny (Filip V.)
- 1713- končí válka Utrechtským mírem
- Šp. králem se stává Filip V.
- Válčilo se kvůli Šp. koloniím
- Proti Francie, Anglie, Nizozemí, Rakouské císařství (císař ho chtěl pro Karla III.) a některé protestní země
- Ludvík XIV- získává Šp. korunu pro svého vnuka Filipa V.
- Utrechtský mír- Šp. (americké) kolonie zůstávají v moci Šp. + Francie a Šp. se nesměli spojit"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách, letopočty jsou zvýrazněny žlutě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e71df02375ff.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Absolutismus_Ludvika_XIV.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse