Název Goodness Staženo

Baroko

Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

285x

Česká společnost v 15. – 16. století (doba poděbradská a jagellonská)

Práce je napsána jako maturitní otázka do dějepisu. Postihuje dobu od smrti Zikmunda do roku 1526. Jsou zde popsány náboženské rozpory, kultura této ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

257x

Osvícenství v Čechách, počátky českého národního obrození

Poznámky se stručně zabývají osvícenstvím v Čechách a počátky českého národního obrození.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

131x

Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii

Práce heslovitou formou seznamuje s absolutismem v Habsburské monarchii v době osvícenství. Stručně popisuje nástup Marie Terezie a tereziánskými refo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

125x

Husitství v kostce

Práce zkratkovitě seznamuje s obsahem 4 pražských artikulů a členěním husitů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

120x

Velká francouzská revoluce

Heslovité zápisky z hodin v základních bodech zachycují předpoklady, průběh a důsledky Velké francouzské revoluce a dostávají se až k prohlášení Napol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

120x

Baroko

Tato práce se zabývá barokem. Věnuje se časovému zařazení tohoto výrazného uměleckého slohu, definuje všeobecné znaky baroka. Uvádí významné autory ma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

85x

Třicetiletá válka, české země po Bílé hoře

Práce ve zkratce líčí události třicetileté války a situaci v českých zemích po bitvě na Bílé hoře.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

83x

Absolutismus Ludvíka XIV.

Krátká práce ve velmi stručných bodech informuje o vládě Ludvíka XIV.. Všímá si principů jeho vlády a zmiňuje se o významných událostech, ke kterým v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

75x

Zámořské objevy

Práce psaná formou výpisků popisuje zámořské objevy z doby od 15. do 17. století. Práce zahrnuje i zodpovězení otázky příčin zahájení zámořských plave... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

71x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]