Název Goodness Staženo

Baroko

Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

477x

Česká společnost v 15. – 16. století (doba poděbradská a jagellonská)

Práce je napsána jako maturitní otázka do dějepisu. Postihuje dobu od smrti Zikmunda do roku 1526. Jsou zde popsány náboženské rozpory, kultura této ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

328x

Velká francouzská revoluce

Heslovité zápisky z hodin v základních bodech zachycují předpoklady, průběh a důsledky Velké francouzské revoluce a dostávají se až k prohlášení Napol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

275x

Husitství v kostce

Práce zkratkovitě seznamuje s obsahem 4 pražských artikulů a členěním husitů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

256x

Osvícenství v Čechách, počátky českého národního obrození

Poznámky se stručně zabývají osvícenstvím v Čechách a počátky českého národního obrození.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

240x

Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii

Práce heslovitou formou seznamuje s absolutismem v Habsburské monarchii v době osvícenství. Stručně popisuje nástup Marie Terezie a tereziánskými refo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

208x

Absolutismus Ludvíka XIV.

Krátká práce ve velmi stručných bodech informuje o vládě Ludvíka XIV.. Všímá si principů jeho vlády a zmiňuje se o významných událostech, ke kterým v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

179x

Metternichovský absolutismus, průmyslová revoluce v českých zemích

Poznámky charakterizují rakouskou politiku za knížete Metternicha a zmiňují se i o národním obrození u nás. Druhá část přibližuje průmyslovou revoluci... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

177x

Pravěk

Zápisky z hodin dějepisu přinášejí komplexní informace o pravěku. V úvodu periodizují pravěk, zachycují proces hominizace a znaky vývojových forem člo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

165x

Rusko za posledních Romanovců

Zápisky postihují situaci v Rusku za posledních Romanovců od Mikuláše I. do vlády ministerského předsedy Pjotra Stolypina.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

163x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]