Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Absolutismus v Rusku

Absolutismus v Rusku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin ve stručných bodech sledují události za vlády Petra I. a Kateřiny II. v Rusku.

Obsah

1.
Rusko v 17. století
2.
Petr I. Veliký
3.
Kateřina II. Veliká

Úryvek

"- 1613- Romanovci- Michail Romanov
- 1730- vymřeli po meči, 1917- úplně
- snaží se obnovit zemi a získat zpět území, které jim zabralo Švédsko a Polsko => neustálé války
- nedostatek pracovních sil => utužování nevolnictví => selské bouře
- 1670- 1671- Velká selská bouře- v čele donský kozák Stěpan Razin- poraženi a on umučen
- mohli být prodáni, koupeni, pracovali jen za obživu- nevolníci
- Rusko zaostalé za Evropou
- Rozšiřuje své území na Východ, až za Ural- dostatek nerostů
- 1689- uzavírají smlouvu s Čínou- veškeré území na východ od Mandžuska je Ruska (až k Tichému oceánu)
- 1569- spojení Litvy a Polska – Polskolitevský stát
- státní náboženství katolictví (útisky nekatolíků)
- asi 1 000 000 židů
- mnoho náboženský a národnostní stát (Poláci, Litevčani, Ukrajinci, apod…)
- zasedali v Sejmu
- 2/3 obyvatel nevolníci
- patřila tam i Ukrajina a Bělorusko- 1648- povstání
- vedl je Bohdan Chmelnyckyj
- 1654- připojeni k Rusku s tím, že jim byla slíbená určitá samostatnost => boje mezi Polskem a Ruskem
- 1667- příměří
- 1682- nastupuje Petr I. (10 let)- vládne za něj jeho sestra
- 1687- svrhl ji, snaží se o absolutismus (1689- 1725)
- 1697- 1698- cestuje- téměř inkognito
- Oranžský ho přijal do Anglie
- Díval se na zasedání horní a dolní sněmovny
- Zjednodušil písmo, zavedl Juliánský kalendář, 1. divadlo, 1. noviny (Vjedomosti)
- Šlechtické děti museli umět číst, psát a počítat, větší posílali do světa (kvůli stavbě lodí a znalosti jazyků)
- Založil Navigační školu, Námořnickou akademii, Petrohrad
- zdokonalení daňové soustavy
- reorganizace armády (námořní vojsko)
- rozdělení státu na 12 Gubernií
- přikázal holení vousů, vyžadoval německé oblečení
- šlechta nahrazena senátem
- církev podřízena státu
- zdanil příjmy klášterů a církve
- snaha o získání přístupu k Baltskému moři
- 1700- 1721- severní válka- Rusko (8 000) – Švédsko (4 000)
- 1700- u Narvy poraženi Rusové
- 1709- bitva u Poltavy- Rusko vyhrává
- 1721- uzavřen nystadský mír
- 1700- 1703- vybudování Petrohradu
- 1712- Petrohrad- hlavní město
- zavádí pěstování tabáku, vinné révy, nová plemena dobytku, bourec morušový (Petr I.)
- 1725- Petr I. umírá"

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c20f889e50.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Absolutismus_v_Rusku.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse