Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Absolutní hodnota reálného čísla

Absolutní hodnota reálného čísla


Kategorie: Matematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zadání a výsledky úloh k procvičování středoškolského učiva o absolutních hodnotách. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Příklady

Úryvek

"Absolutní hodnota reálného čísla

1. Vypočtěte
a) │-8│ + │-2│ b) │12│ - │-9│ c) │+20│ - │+20│
d) │-0,5│.│-3│ e) │-8│.│-8│ f) │1,2│.│-10│
g) │+0,75│.│-4│ h) │0,01│:│-0,1│ i) │32 - 24│ + │-15│
[a) 10;b) 3;c) 0;d) 1,5;e) 64;f) 12;g) 3;h) 0,1;i) 23]

2. Zapište a vypočtěte:

a) absolutní hodnota rozdílu čísel 18 a 12;
b) rozdíl absolutních hodnot čísel -82 a 45;
c) součet absolutních hodnot čísel 15 a -11;
[a) 6;b) 37;c) 26.]

3. Vypočtěte hodnotu výrazů │a+b│, │a│─│b│, ││a│─│b││
pro a = -3, b = - 5.
[a) 8;b) -2;c) 2]

4.Vypočtěte :

a) │7 - 2│ + │7│ - │2│ + │-7│ + │-2│


│ 1 │ │ │ 1 │ 1 │
b) │- - │:│-0.3│- - .│- - │
│ 5 │ │ │ 4 │ 6 │


│ │ │ │ │ 1 │ │ 7 │
c) │-3 - 7│.│-0.1│ - │- - │:│ - │
│ │ │ │ │ 4 │ │ 8 │


│ │
d) │-3│ - │-5│.│ │2│ - │-3│ │
│ │


[ a) 19; b) 5/8; c) 5/7; d) -2 ]

5. Určete součet absolutních hodnot čísel, rozdíl absolutních
hodnot čísel v daném pořadí, absolutní hodnotu součtu čísel
a absolutní hodnotu rozdílu čísel:
a) 2; -3 c) ;

b) -1; -5 d) -5; 3[ a) 5; -1; 1; 5; b) 6; -4; 6; 4; c) 5/3; -1; 1; 5/3; d) 8; 2; 2; 8]

6. Vypočtěte hodnotu výrazu ││a│ - │b││, -│a│ - │b│, a.│-b│,
je-li:
a) a = -7, b =-10, c) a = 2, b = -9
b) a = -5, b = 1, d) a = 2, b = 3.

[a) 3; -17; -70, b) 4; -6; -5; c) 7; -11; 18, d) 1; -5; 6]


│ b│
7. Vypočtěte hodnotu výrazů │- a - b│, │- -│, │a + b│:│a - b│,
je-li : │ a│

a) a = -3, b = 2, c) a = , b = ,
b) a = 1 , b = 2,
d) a = -2, b = .


┌─ ─┐
│ │
│ a) 1; 2/3;1/5 ; b) 3; 2; 3; c) 1/6; 2/3; 1/5; d) 5/2; 1/4; 5/3 │
│ │
└─ ─┘

8. Určete vŠechna reálná čísla x, pro která

a) │x│ = 2,8 b) │x│ = -1,2 c) │x│ = 5 d) │x│ = 3,2

e) │x│ = 0 f) │x│ = -4"

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522dd7e660ca9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Absolutni_hodnota_realneho_cisla.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse