Název Goodness Staženo

Matematika: matematická logika a množiny - výukový list 1/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a postupy z oblasti matematické logiky a množin. Vhodné jak pro opakování, tak pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

398x

Matematika: Číselné obory I - výukový list 2/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní postupy práce s čísly z jednotlivých číselných oborů. Výklad je doplněn příklady. Vhodn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

309x

Matematika: Stereometrie - výukový list 16/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a operace z oblasti stereometrie. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

272x

Matematika: Mnohočleny - výukový list 4/29

Přehledný výukový list objasňuje srozumitelným způsobem postup základních operací s mnohočleny i jejich rozkladu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

238x

Matematika: Geometrické vzorce - výukový list 17/29

Výukový list představuje souhrn vzorců pro jednotlivé geometrické rovinné a prostorové útvary. Předchozí část série naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

223x

Matematika: Planimetrie I - výukový list 14/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje základní pojmy planimetrie a zabývá se vymezením a vlastnostmi trojúhelníku, mnohoúhelníku, kru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

222x

Matematika: Číselné obory II - výukový list 3/29

Přehledný výukový list předkládá vzorce pro počítání s mocninou a odmocninou reálných čísel a objasňuje základní zásady práce s komplexními čísly. Výk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

203x

Mnohočleny: rozklad na součin

Práce obsahuje příklady s výsledky k procvičování rozkladu mnohočlenů na součin. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

202x

Matematika: Analytická geometrie I - výukový list 18/29

Přehledný výukový list představuje základní pojmy analytické geometrie, charakterizuje vektory a popisuje operace s nimi. Vhodné jak pro opakování, ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

197x

Matematika: Goniometrické funkce II - výukový list 9/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje kroky při určování hodnot goniometrických funkcí a přináší soupis vzorců pro práci s nimi. Výkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

190x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »