Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Acidobazická titrace - laboratorní práce

Acidobazická titrace - laboratorní práce


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Laboratorní práce se zabývá zjišťováním neznámé koncentrace látky na základě mísení s látkou známé koncentrace za pomoci indikátoru pH. Text obsahuje postup řešení, průběh pozorování doplněný o související rovnice a také výsledky měření.

Obsah

1.
Úkol 1
1.1
Postup
1.2
Provedení a pozorování
2.
Úkol 2
2.1
Postup
2.2
Provedení a pozorování
2.3
Závěr

Úryvek

"Postup: Do odměrné baňky o objemu 100cm3 odměříme 2g pevného NaOH a rozpustíme ho v menším objemu vody a vodou doplníme na stanovený objem.
Provedení a pozorování:
Výpočet m(NaOH)=cVM
m(NaOH)=0,5*0,1*40
m(NaOH)=2g


Úkol 2: Stanovení koncentrace roztoku kys. octové
Postup:
1) sestavíme aparaturu pro titraci dle schématu
2) naplníme byretu roztokem kys. octové přesně po rysku nula a odstraníme nálevku
3) po promíchání odměříme 20cm3 roztoku NaOH do titrační baňky a přidáme pár kapek roztoku fenolftaleinu
4) roztok mícháme a současně přidáváme roztok kys.octové z byrety do vzniku trvale růžového zbarvení
5) odečtěte objem přidané kys.octové a zaznamenejte
6) titrujeme ještě 2x, spotřebu opět zaznamenáme; pro výpočet použijeme průměrnou hodnotu spotřeby roztoku kys.octové z těchto stanovení

Provedení a pozorování:
1) 1-nálevka 2-byreta 3-titrační baňka 4-držák 5-stavěcí šroub 6-stojan
2) rovnice reakce CH3COOH + NaOH -> H2O + CH3COONa
3) v bodě ekvivalence platí
nCH3COOH = nNaOH
cCH3COOH*V CH3COOH = cNaOH*V NaOH"

Poznámka

Práce obsahuje několik rovnic, 1 schéma a 1 tabulku. Rozsah čistého textu je necelá 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d60323f6f64f.zip (186 kB)
Nezabalený formát:
Acidobazicka_titrace_labor.doc (217 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse