Referáty chemie

Název Goodness Staženo

Uhlovodíky - schéma

Tato práce obsahuje velice přehledně zpracované schéma výroby chemického průmyslu ze základních surovin (zemního plynu, ropy, uhlí), přes meziprodukty... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

929x

Vzácné plyny

Obsahuje mnemotechnickou pomůcku na zapamatování těchto plynů, jejich popis, vlastnosti, výrobu a použití.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

371x

Vitamíny

Práce ve stručnosti charakterizuje vitamíny A, D, E, K, C, H a komplex vitamínů B.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

363x

Výroba kyseliny sírové

Práce pojednává o obou způsobech výroby kyseliny sírové - o komorovém i kontaktním.
Uvádí jednotlivé kroky výroby. Předkládá možnosti průmyslov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

317x

Acidobazická titrace - laboratorní práce

Laboratorní práce se zabývá zjišťováním neznámé koncentrace látky na základě mísení s látkou známé koncentrace za pomoci indikátoru pH. Text obsahuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

317x

Bílkoviny - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný laboratorní prokol z chemie, jehož hlavním tématem jsou bilkoviny a jejich reakce s různými látkami.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

231x

Síra

Krátká práce podávající základní informace o chemickém prvku síra. Udává její základní charakteristiku, výskyt, použití a popisuje jednotlivé sloučeni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

212x

Sacharidy - prezentace

Prezentace zaměřená na sacharidy nejprve uvádí funkce těchto látek a poté je rozděluje. Jednotlivým skupinám, jejich vlastnostem a představitelům se d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie


211x

Nanotechnologie - esej

Práce představuje jednotlivé významy slova nanotechnologie, zaměřuje se na význam a modifikaci uhlíku spolu s jeho využitím.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

163x

Aditiva

Tato práce se zabývá aditivy. Nejprve definuje, co jsou to aditiva, uvádí jejich podstatu, funkci a význam. Poté se věnuje podrobnějšímu rozbor různýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

145x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [16]