Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Acidobazické titrace

Acidobazické titrace


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace nám přibližuje cíle a průběh acidobazické titrace, seznamuje s podobou titrační křivky a jejím zápisem a nechybí pokyny k výpočtům.

Obsah

1.
Acidobazické stanovení
2.
Průběh titrace
3.
Titrační křivka
4.
Zápis titrační křivky
5.
Výpočty

Úryvek

"Acidobazické stanovení
Acidobazické titrace, jinými slovy také neutralizační, slouží ke stanovení obsahu vodíkových kationtů ve vzorku. Podstatou stanovení je reakce mezi kyselinou a zásadou.
H+ + OH- = H2O
Konkrétně:
HCl + NaOH → NaCl + H2O

Sledujeme změny pH roztoku v průběhu reakce kyseliny a zásady. Změnu pH v závislosti na objemu přidávaného odměrného roztoku znázorňujeme titrační křivkou.
Průběh titrace
Titrační křivka
Zápis titrační křivky
Na vodorovnou osu vynášíme množství činidla, kterým titrujeme
Na svislou osu vynášíme změnu pH, kterou měříme univerzálním indikátorovým papírkem.

Výpočty
HCl + NaOH → NaCl + H2O
poměr látkových množství je: n(HCl):n(NaOH):n(NaCl):n(H2O)=1:1:1:1
Vypočítáme na základě znalostech o HCl, množství NaOH
c=n/V → n(HCl)=n(NaCl) →n=m/M →m=xg"

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ed1746a333d.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Acidobazicke_titrace.ppt (173 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse