Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Adsorpční izoterma - Protokol z laboratorních cvičení

Adsorpční izoterma - Protokol z laboratorních cvičení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma měření adsorpční izotermy.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Princip
3.
Pomůcky
4.
Chemikálie
5.
Postup práce
6.
Výpočty. Tabulky
7.
Závěr

Úryvek

"Určit rozdělovací poměr jodu mezi organickou a vodnou fází. Porovnat účinnost jednoduché a násobné extrakce.

Princip: Rozdělovací konstanta KD je poměr koncentrací jedné a téže formy rozpuštěné látky ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách. Daná látka se po důkladném protřepání s oběma kapalinami rozdělí mezi ně podle své rozpustnosti v těchto kapalinách. Ustaví se dynamická rovnováha.
Převádění rozpuštěné látky z jedné kapalné fáze do druhé se nazývá extrakce.
V našem případě jde o rozdělování molekul I2 mezi organickou fázi (index 1) a vodnou fázi (index 2).
Pro rozdělovací konstantu platí:
Koncentrace jodu v obou fázích se určí jodometricky, tj. titrací odměrným roztokem thiosíranu sodného.

Pomůcky: Pipeta, byrety (2), odměrný válec, titrační baňky (2), dělící nálevka, stojany (2), držáky na byrety (2), třepačka, erlenmayerova baňka.

Chemikálie: Jod, jodid draselný (c = 1 mol.l-1), chloroform (organické rozpouštědlo), thiosíran sodný, škrobový maz.

Postup práce: 1. Jednoduchá extrakce
- Do Erlenmayerovy baňky jsme odměřili za pomocí odměrného válce 20ml roztoku jodu a přidali 20ml organického rozpouštědla.
- Baňku jsme upevnili do třepačky a nechali ji přetřepávat roztok 5 minut. Potom jsme směs přelili do dělící nálevky a po rozdělení kapalin jsme vypustili vodnou fázi a organickou fázi do titračních baněk.
- Obsah jodu ve vodné a organické fázi jsme stanovili jodometricky - titrací odměrným roztokem thiosíranu sodného za indikace škrobovým mazem. Roztok jsme titrovaly do odbarvení.

2. Násobná extrakce
2x10ml
- Do Erlenmayerovy baňky jsme odměřili válečkem 20ml roztoku jodu a přidali 10ml organického rozpouštědla. Protřepali a oddělili.
Vodnou vrstvu jsme vrátili do Erlenmayerovy baňky a opět přidali 10ml extrakčního činidla. Protřepali a oddělili. Extrakty jsme spojili do jedné titrační baňky a titrovali roztokem thiosíranu.
4x5ml
- Extrahovali jsme opět 20ml jodu postupně čtyřmi dávkami po 5ml extrakčního činidla.
- Titrovali jsme vodnou fázi a spojené extrakty."

Poznámka

Práce obsahuje dvě tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d4b3076c873.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Stanoveni_rozdelovaci_konstanty.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse