Seminarky.cz > Životopisy > > > Aeneas Sylvius Piccolomini - životopis

Aeneas Sylvius Piccolomini - životopis


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně a heslovitě charakterizuje život Aenease Sylvia Piccolominiho, který se stal nejprve významným kardinálem, a později papežem. Byl pověstný bojem proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. Popisuje některá jeho díla.

Obsah

1.
Aeneas Sylivius Piccolomini
2.
Dílo
2.1.
Historie, o původu a skutcích Čech a několika jejich panovníků, věnovaná nejjasnějšímu knížeti a pánu Alfonsovi, králi Aragonskému
2.2.
Příběh o dvou milencích
2.3.
Rakouské dějiny

Úryvek

"účast na sporu koncil x papež Eugen IV. - komu náleží moc nad církví
patřil zde k radiální skupině „reformátorů“ - byl na straně koncilu - koncil má vrchní právo i nad papežem
?chtěl vyniknout - jedno na které straně
Výňatek z listu: „Kdyby nás světská moc nutila, zapřeli bychom nejen papeže, nýbrž i Krista.“
ve službách Felixe V. jako sekretář - protipapež Eugena IV.
brzy se tohoto místa vzdal - přijal nabídku říšského kancléře hr. Kašpara Šlika, aby vstoupil do služeb císaře Bedřicha III.  přijal ji
r. 1442 jej Fridrich III. jmenoval sekretářem své dvorské kanceláře
na Šlikovu přímluvu se stal biskupem terským v r. 1447 x neopustil císařskou službu
x teprve r. 1446 vysvěcen na podjáhna
r. 1451 - biskup sienský
r. 1455 - odebral se tam
r. 1454 - organizoval křížové výpravy proti Turkům na místo císaře
pád Cařihradu - 29. 5. 1453
30. 9. 1453 - bula proti Turkům na popud Sylvia od papeže Martina V.
24. 4. 1454 - Sylvius zastupuje císaře na sněmu v Řezně x nepořídil
 křížová výprava se nekoná
29. 9. 1454 - sněm ve Frankfurtu
zde císařem Fridrichem III. korunován na „poetu laureata“
 jednání odloženo na nový sněm 
1455  Vídeňské Nové město
1456 - výprava - Turci poraženi u Bělehradu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0046.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aeneas_Sylvius_Piccolomini.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse