Afrika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z hodin zeměpisu na téma Afrika. Nejprve uvádí základní informace o kontinentu a dodává přehled jeho regionů i historie. Poté jsou z hlediska zeměpisného, hospodářského i demografického představeny jednotlivé části Afriky a některé státy.

Obsah

1.
Fyzicko-geografická charakteristika
2.
Regiony
3.
Historie
4.
Severní (arabská) Afrika
5.
Subsaharská Afrika
6.
Západní a střední Afrika
7.
Jižní a východní Afrika

Úryvek

"Afrika

Afrigi – Berbeři, 30 mil.km2, 750 mil. ob., málo ostrovů a poloostrovů (Madagaskar 600 tis. km2 – 4. nej. na světě, Kanárské, Kapverdy, Svatá Helena), Hic sunt leones, prahorní stáří  roviny Afrického štítu, časté vodopády na řekách (Viktoriiny na Zambezi, Kongo 42 000 m3s-1), Nil (6700 km), 1/3 bezodtoká, nejteplejší kontinent (Azizija - Libye 58°C, Dalol – Etiopie 34,4°C), pouště (Sahara 7,8 mil. km2), černoši, největší přírůstek ob., většina na venkově, nemoci (malárie, spavá nemoc), těžba surovin (diamanty, platina, uran, fosfáty, ropa), v zem. přes 60 % ob., politická nestabilita – nenárodnostní státy

FG regiony – Atlas (třetihorní, Džabal Tubkal 4165 m, scirocco, středomořské podnebí), Sahara (plošina 200 – 500 m, Ahagar, Tibesti, křídové nánosy  dinosauři, dlouho příznivé klima, erg – písečná (20%), hamada – skalnatá, serír – štěrková artézské studny), Sahel (přechod mezi Saharou a tropy, savany  vysušování – Čadské jezero, vádí), Konžská pánev (tektonická sníženina – 300 až 3000 m, až 10 000 mm za rok, děštný prales), východoafrická plošina (riftová zóna – jezera, Kilimandžáro – Uhuru 5900 m, Seregenti, Ngorongoro), Etiopská vysočina (pasáty, pestrost fauny), jižní Afrika (Dračí hory, Stolová hora, Namib, Kalahari, Krugerův NP), Madagaskar (třetihory  endemity fauny a flory, pasáty)

Historie – Lucy, Egypt, Féničané, Etiopie (Aksum) od 531 křesťanství, pol. 7. st. Arabové, Portugalci – B. Diaz, V. Gama  cesta do Indie, 1510 černoši do Ameriky, 1652 Búrové v jižní Africe (1835 Velký pochod), 1830 kolonizace Alžírska Francií, 1847 Libérie, 1860 Livingstone X Stanley (Zambezi), 1870 diamanty v Jižní Africe, 1877 – 1914 = rvačka o Afriku (jen dva samostatné státy), 190. burská válka a vznik Jihoafrické unie, 1922 samostatnost Egypta, 1949 apartheid v JAR, 1957 Ghana jako 1. černošský stát nezávislost, 1960 rok Afriky – 17 nových států, 1990 Namibie, 1994 1. svobodné volby v JARu, genocida ve Rwandě, Somálsko, Sudán  občanské války, etnické nepokoje

Severní (Arabská) Afrika

Egypt – 1 mil.km2, 70 mil. ob. – nejlidnatější arab., silná historická tradice?, 40% vývozu ropa, 99% ob. soustředěno kolem Nilu, Káhira (16 mil. ob.) X Alexandrie, Asuánská přehrada
Libye – Kaddáfí – Lockerbie 1988, datlová palma, ropa 90% vývozu
Tunisko – cestovní ruch, Džerba
Alžírsko – příklon k militantnímu islámu
Maroko – politická stabilita, monarchie, spolupráce s EU a USA, spor o Západní Saharu – fosfáty, Ceuta, Melilla"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51112f2433b4c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Afrika.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse