Název Goodness Staženo

Taháky ze zeměpisu pro základní školy

Práce obsahuje velmi stručné výpisky ze zeměpisu. Uvádí pouze základní informace o fyzicko-geografické sféře. Charakterizuje dopravu a spoje. Věnuje s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

150x

Jižní Amerika

Cílem této seminární práce je seznámit se oblastí Jižní Ameriky. Autor v úvodu podává obecnou charakteristiku celého území. Následuje stručný popis po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

142x

Afrika

Práce obsahuje výpisky z hodin zeměpisu na téma Afrika. Nejprve uvádí základní informace o kontinentu a dodává přehled jeho regionů i historie. Poté j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

135x

Pobaltské republiky

Stručná práce představuje státy Pobaltí a východní Evropy. Autor nejdříve obecně charakterizuje obě dvě oblasti a poté se věnuje jednotlivým státům. P... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

111x

Druhy chráněných území ČR

Tato práce obsahuje stručný seznam druhů chráněných území České republiky. U každého druhu území jsou uvedeny konkrétní příklady.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

89x

Seznam evropských řek

Krátká práce obsahuje seznam evropských řek i jezer podle jednotlivých států jako pomůcku pro slepou mapu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

89x

Zápisky ze zeměpisu

Zápisky ze středoškolského zeměpisu seznamují s problematikou postavení Země ve vesmíru a podávají základy kartografie. Prostor věnují rovněž tématu l... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


88x

Jižní Amerika a její státy

Práce obsahuje stručné výpisky z hodin zeměpisu z látky Jižní Amerika. Uvádí některá data z její historie a fyzicko-geografické charakteristiky a poté... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

86x

Zemské těleso a jeho pohyby

Zápisky z hodin seznamují s pojmy a poznatky spjatými s tvarem, rozměry a pohyby planety Země.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

65x

Energetické suroviny a typy elektráren

První polovina práce popisuje základní druhy energetických surovin – černé a hnědé uhlí, ropa, zemní plyn a uranové rudy. Uvádí jejich základní charak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

62x
1  2  3  4  5  »