Afrika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Práce obsahuje charakteristiku světadílu Afrika, počínaje přírodním bohatstvím a konče politikou, je dobrou přípravou k maturitě. Jako celek je dílo velmi kvalitní pomůckou, kterou jistě ocení nejen student střední školy. Práce obsahuje například přírodní bohadství, hydrosféru, obyvatelstvo, hospodářství a regiony Afriky.

Obsah

1.
Přírodní prostředí
1.1.
Poloha
1.2.
Geomorfologické celky
2.
Hydrosféra
3.
Obyvatelstvo
3.1.
Pohyb obyvatelstva
4.
Hospodářství
4.1.
Pozemní doprava
4.2.
Přírodní bohatství
5.
Regiony Afriky
5.1.
Severní Afrika
5.2.
Červená Afrika
5.3.
Jižní Afrika
5.3.1.
Jihoafrická republika - JAR

Úryvek

"PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ
 tropické oblasti
o úzkonosé opice: makak, pavián, vřešťan
o vysoká rozmanitost fauny
 gorily, šimpanzi – lidoopi
 gorila níţinná v oblasti Konţské pánve
 gorila horská na samotných okrajích pralesa
 druhý největší deštný les na světě
o intenzivní sráţky – vysoké výpary se shromaţďují ve troposféře
 vysoká vlhkost
o rozdíly teplot mezi denními i ročními teplotami jsou zanedbatelné
 teploty jsou neustále vysoké
 podmínky se neliší
o pórovitost
 korunná patra apod.
o úrodné půdy při obnovování humusové vrstvy
 při obdělávání však dochází k velmi rychlému vyčerpání půdy
 tenká vrstva humusu
 rotační zemědělství
 větší problém neţ v Amazonii
 činnost člověka
o zvyšuje se skleníkový efekt
 ničí se zelené plíce Afriky
 zvyšuje se procento skleníkových plynů (CO2)
o sniţuje se biodiverzita"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x565c29e6b4cd6.zip (368 kB)
Nezabalený formát:
Afrika.pdf (381 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse