Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Agroprůmyslový kombinát a. s. Sedlnice - audit řízení lidských zdrojů

Agroprůmyslový kombinát a. s. Sedlnice - audit řízení lidských zdrojů

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se skládá ze tří částí. První poskytuje informace o firmě Agroprůmyslový kombinát a. s. Sedlnice. Druhá provádí audit řízení lidských zdrojů. Třetí obsahuje dotazník, k auditu použitý.

Obsah

Úvod
1.
Údaje o firmě
2.
Logo firmy
3.
Struktura zaměstnanců
3.1
Počet pracovníků v jednotlivých profesích
3.2
Věkové složení pracovníků
3.3
Počty pracovníků podle vzdělání
4.
Specifikace respondentů
5.
Vyhodnocení dotazníků a doporučení
6.
Dotazník
6.1
Strategie a plánování lidských zdrojů
6.2
Organizační uspořádání firmy ve vztahu k ŘLZ
6.3
Výběr a přijímání nových zaměstnanců
6.4
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
6.5
Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců
6.6
Odměňování
6.7
Zaměstnanecké vztahy
6.8
Firemní kultura

Úryvek

“ Díky auditu řízení lidských zdrojů mohu konstatovat, že v této firmě není věnováno řízení lidských zdrojů příliš pozornosti. Co se týká dosažených bodů, tak organizace spadá do střední úrovně, avšak celkově z odpovědí respondentů vyplývá, že se společnost touto problematikou nezabývá.
Této úrovně bylo dosaženo především díky sledovaným oblastem, které se týkají firemní kultury, zaměstnaneckých vztahů, odměňování zaměstnanců a také díky výběru a přijímání nových zaměstnanců. Tyto oblasti lze označit jako silné stránky organizace, především pak odměňování zaměstnanců a oblast firemní kultury.
Jako velmi podceňované se ukázaly oblasti týkající se strategie a plánování lidských zdrojů, organizačního uspořádání ve vztahu k ŘLZ, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, řízení jejich výkonu a pracovního hodnocení.

Z dotazníků je zřejmé, že v podnikatelské strategii této organizace se nezabývají problematikou ŘLZ, ve firmě není žádná osoba, která by odpovídala za oblast ŘLZ a tedy ani na zaměstnance není v tomto smyslu nijak působeno.
Je zde samozřejmě úzká souvislost se vzděláváním a rozvojem pracovníků. Tato oblast je rovněž v podniku podporována minimálně, firma nemá žádné své vzdělávací semináře ani program pro rozvoj a vzdělávání pracovníků, vůbec neinvestuje do lidského kapitálu firmy. Ani jeden z respondentů nedokázal specifikovat průměrný čas strávený ročně zaměstnancem na školeních.
Na vzdělávání navazuje hodnocení zaměstnanců a řízení jejich výkonu. Z oblasti vzdělávání je evidentní, že firma o své zaměstnance nejeví příliš zájmu, proto se také tato část ŘLZ představuje v podobném světle. Ve firmě není zaveden systém pracovního hodnocení zaměstnanců, tito nejsou – kromě výplaty mezd - nijak odměňováni, jejich pracovní výkon není usměrňován, nejsou nijak motivováni k lepším výkonům či k postupům na vyšší pracovní pozice.

Firmě by velice prospělo, kdyby se věnovala oblasti ŘLZ, protože stávající situace – tzn. nesprávné vedení, školení, bez podpory a motivace - pravděpodobně do budoucna povede ke snižování kvality i kvantity výkonu pracovníků a tím i celé firmy. Je třeba vyškolit pracovníky, kteří se budou zabývat lidskou složkou organizace
a začnou tím, že ŘLZ zavedou už do podnikové strategie, aby byl jasný postup do budoucna. Úkolem by bylo udržovat personální optimum – tzn. optimální strukturu zaměstnanců z hlediska množství, schopností, vzdělání – a to v souladu s personální potřebou firmy, s čím souvisí získávání a uchovávání informací o zaměstnancích, prognózy požadavků na lidské zdroje či sledování parametrů lidského potenciálu firmy.
V oblasti řízení výkonu a pracovního hodnocení je třeba především stanovit hodnotící kritéria na základě analýzy práce a informovat zaměstnance o účelu a významu hodnocení jak pro firmu, tak i pro ně samotné. Dále je nutné určit metody, podle kterých se bude hodnotit a postupy a pravidla, podle nichž se bude postupovat a samozřejmě patřičně o všem informovat hodnotitele..."

Poznámka

Práce do předmětu Sociální potenciál organizace.
Obsahuje schémata a velké množství tabulek. Čistý text dosahuje cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13548
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse