Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Akciová společnost - základní pojmy

Akciová společnost - základní pojmy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně, pouze v heslech, definuje základní pojmy spojené s termínem akciová společnost. Popisuje nejen akciovou společnost, akcie, podobu a znění akcie, ale také dluhopisy, zatímní list, způsob vzniku akciové společnosti, apod.

Obsah

1.
Akciová společnost
2.
Akcie
3.
Podoba akcií
4.
Znění akcie
5.
Dluhopisy
6.
Zatímní list
7.
Hodnota akcie
8.
Vlastník akcie
10.
Způsob vzniku a. s.
11.
Orgány a.s.
12.
Dividenda
13.
Ručení

Úryvek

"akciová společnost, a. s., - taková společnost, jíž ZK je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě (nominální) -> jejich součet = ZK

akcie - cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře na řízení společnosti a všech podílů

podoba akcií: a) listinné: graficky upravená listina, b) zaknihované- zapsány v Seznamu zaknihovaných cenných papírů

znění akcie: a)na jméno: obtížně převoditelné znějící pouze na jméno akcionáře s převodem musí souhlasit valná hromada, b) na doručitele: snadno převoditelné, valná hromada nemusí souhlasit, není uvedeno na akcii jméno, kdokoliv akcii předloží, pobírá dividendy, druhy akcií: kmenové (obyčejné, základní)- obvykle vydávané v nejvyšším rozsahu pro akcionáře slibují výnosové procento- dividendu, zaměstnanecké- prou pro zance a. s., které mají větší výnosové procento jako motivační prvek k výkonu, prioritní- obvykle ji dostávají zakladatelé a. s. jako odměnu za založení společnosti a má největší výnosové procento, ===všechny tři v českém právním systému=== úrokové- proplácí se při tom, když podnik nemá peníze -> takhle je získá, zlatá- malá nominální hodnota, má právo VETA, rozhoduje při valné hromadě"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4943a1861f808.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Akciova_spolecnost_pojmy.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse