Název Goodness Staženo

Ekonomie (tahák) – přehled učiva

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1230x

Soustava daní České republiky

Text velmi povrchně a bodově informuje o daňové soustavě naší republiky. Vypisuje, čím se řídí daňové právo, a co je předmětem zákona č. 212/1992 Sb. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

1009x

Národní hospodářství a jeho subjekty

Práce definuje pojem ekonomie, ekonomika, národní hospodářství. Dále zpracovává ekonomické subjekty a členění firem v národním hospodářství.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

442x

Definice ekonomie, její dělení

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

434x

Platební bilance

Práce se věnuje platební bilanci, kterou autor charakterizuje a v rámci které vyděluje čtyři sektory - reálný, fiskální, finanční a zahraniční. Dále s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

241x

Účetní doklady

Kusá práce seznamuje s druhy účetních dokladů. Představuje jejich právní úpravu a nakonec popisuje krok po kroku oběh v praxi.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

225x

Poptávka

Práce obsahuje definici poptávky (pojmy jako individuální, dílčí, agregátní poptávka), její druhy, zákon, chování spotřebitele, poptávkovou křivku. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

213x

Akciová společnost - základní pojmy

Tato práce velmi stručně, pouze v heslech, definuje základní pojmy spojené s termínem akciová společnost. Popisuje nejen akciovou společnost, akcie, p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

184x

Bankovní soustava ČR

Práce se zabývá bankovní soustavou v České republice. Uvádí členění bank podle dvou kritérií, rozebírá a dělí speciální banky na stavební spořitelny, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

180x

Směnky - výpisky

Jedná se o zpracovaný studijní materiál nebo maturitní otázku, která se věnuje směnkám, jejich vymezení, vlastnostem, druhům a v závěru textu se také ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

175x
1  2  3  4  5  6  7  8  »