Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobně charakterizuje cíle, poslání, a fungování aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Poté se věnuje struktuře Ministerstva práce a sociální věcí, filosofii řízení této oblasti, a historickým aspektům. Dále popisuje způsoby financování aktivní politiky zaměstnanosti, další vnější faktory, které ovlivňují její efektivnost institucionální, a legislativní zabezpečení této politiky. Další odstavce již obsahují aktuální problémy této oblasti, srovnání se zeměmi EU, autorčiny názory na danou problematiku, a rešerše z tisku hodnotící toto odvětví. Příloha se věnuje konkrétním zásadám realizace aktivní politiky nezaměstnanosti.

Obsah

1.
Poslání, cíle a užitky aktivní politiky zaměstnanosti
2.
Charakteristika aktivní politiky zaměstnanosti
3.
Struktura odvětví, filozofie jeho řízení, historické aspekty
4.
Finanční zdroje
5.
Uplatnění faktorů efektivnosti
6.
Institucionální zabezpečení poslání aktivní politiky zaměstnanosti (APZ)
7.
Legislativa
8.
Aktuální problémy v odvětví
9.
Srovnání se zeměmi Evropské unie
10.
Veřejná kontrola a veřejná volba
11.
Můj názor na fungování APZ a návrhy na odstranění nedostatků
12.
Aktuální rešerše z tisku o hodnoceném odvětví
13.
Příloha – Zásady realizace APZ v okrese Brno-venkov

Úryvek

“AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V ODVĚTVÍ

Osoby s různými handicapy na trhu práce
Jedná se zejména o osoby se ZPS, absolventy škol bez praxe, ženy s dětmi, mladistvé či jiné skupiny uchazečů bez kvalifikace. Tito lidé jsou vytlačováni z trhu práce a vytvářejí skupinu dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných. U osob, které v zaměstnání dosahují nižší příjem než je jejich příjem ze sociálních dávek dochází k tzv. sociální nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost mladých lidí a absolventů
V současné době se hlavním problémem stává nezaměstnanost právě těchto lidí.
Zhruba 40 % všech evidovaných nezaměstnaných jsou lidé mladší 30 let (mezi zaměstnanými je v této věkové kategorii přibližně 25 % osob). Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nejvyšší ve věkové skupině do 19 let. Jejich problém spočívá v malé efektivnosti pro zaměstnavatele, jedná se například o nástup do základní vojenské služby u mužů a odchod na mateřskou dovolenou u žen. Navíc se jedná často o osoby nekvalifikované nebo s nízkou kvalifikací.
Starší věkové skupiny (od 50 let výše) jsou nezaměstnaností postiženy méně. Přispívá k tomu také možnost odchodu do předčasného důchodu.
Nezaměstnanost absolventů je také dána roční dobou. Tradičně nejvyšší nezaměstnanosti dosahují v září a do konce školního roku klesá.

V roce 1999 vypracovala Správa služeb zaměstnanosti MPSV program Absolvent, jehož cílem bylo usnadnit absolventům přechod ze školy do praxe při využití stávajících nástrojů AZP. Uchazeči byli podle stupně dosaženého vzdělání rozděleni do několika skupin a pro každou z těchto skupin byly určeny vhodné nástroje AZP:
 mladistvým (ukončené základní vzdělání, nedokončené střední vzdělání) jsou doporučené rekvalifikace k získání kvalifikace, veřejně prospěšné práce a případně odborná praxe,
 u absolventů učebních oborů středních odborných učilišť (střední odborné vzdělání – vyučení) se využívá odborné praxe a následují rekvalifikace,
 u vyučených s maturitou (nástavbové studium) se využívá odborné praxe a následuje rekvalifikace,
 u absolventů gymnázií dochází k rekvalifikace k získání kvalifikace vzhledem k jejich všeobecnému vzdělání,
 u absolventů středních odborných škol se využívá odborná praxe a rekvalifikace,
 u absolventů vyšších odborných škol (vyšší střední vzdělání po maturitní zkoušce) se nejvíce využívá odborné praxe a v menší míře ostatních nástrojů,
 u absolventů vysokých škol se nejvíce využívá odborná praxe, méně rekvalifikace a ostatní nástroje jsou využívány minimálně.

Nezaměstnanost absolventů je dána různými faktory. Nejčastěji se mluví o různé úrovni jednotlivých škol, které zabezpečují stejný stupeň vzdělání, dochází k nárůstu počtu absolventů ekonomických oborů a všeobecného vzdělání, jazykových a počítačových znalostech a požadavcích zaměstnavatelů na připravenost absolventů.

Převažujícími příčinami problémů s umísťováním absolventů škol je :
1. nedostatek vhodných pracovních míst
2. nezájem zaměstnavatelů o obory nově vznikající bez ohledu na poptávku trhu práce (rodinná škola, technickoadministrativní pracovník, podnikání v oboru, management, provoz služeb domácnosti apod.)
3. nezájem o osoby bez praxe
4. ze strany zaměstnavatelů často zájem o ty absolventy, na které obdrží dotaci ÚP, i když je potřeba absolventů každoroční a pravidelná (viz zdravotnictví)
5. u mužů očekávaný nástup na základní vojenskou službu (civilní), u žen nástup na MD
6. mnohdy nízká úroveň znalostí jak praktických, tak teoretických
7. nezájem absolventů o práci s nízkými nástupními platy v některých oborech (prodavačka, číšník, kuchař – na úrovni minimální mzdy)
8. přeceňování vlastních schopností a vysoké nároky jednotlivých absolventů
9. nezájem o práci s dojížďkou do zaměstnání u míst s nízkými výdělkovými možnostmi a vysokými náklady spojenými s cestováním
10. pasivní postoj některých rodičů k nezaměstnanosti dětí případně k jejich další rekvalifikaci"

Poznámka

Obsahuje schéma a tabulky. Čistého textu v práci je cca 27,5 strany.
Práce je kompilačního charakteru.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera939
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse