AkustikaKategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, Lipník nad Bečvou

Charakteristika: Seminární práce vymezuje a rozčleňuje akustiku, objasňuje její základní pojmy a charakterizuje zvuk jako mechanické vlnění. Dále se zabývá vybranými parametry a zdroji zvuku nebo principem a využitím ultrazvuku.

Obsah

1.
Definice akustiky
2.
Rozdělení akustiky
3.
Zvuk jako mechanické vlnění
4.
Základní pojmy akustiky
5.
Hladina intenzity a hlasitosti zvuku
6.
Některé zdroje hudebních zvuků
7.
Vznik, vlastnosti a použití ultrazvuku
8.
Vznik a složení lidského hlasu

Úryvek

"Definice akustiky
Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.Vlnění hmotného prostředí, pokud se o jeho existenci můžeme přesvědčit sluchem, se ve fyzice i v běžném řeči nazývá zvuk. Je předmětem studia části fyziky, přesněji nauky o mechanickém vlnění, která se nazývá akustika.

Rozdělení akustiky
Důvody a cíle zájmů o akustiku jsou různé, a právě podle toho se tento obor dá rozdělit na několik částí:
1. Fyzikální akustika - studuje způsob vzniku a šíření zvuku. Dále se zabývá jeho odrazem a pohlcováním v různých materiálech.
2. Hudební akustika - zkoumá zvuky a jejich kombinace se zřetelem na potřeby hudby.
3. Fyziologická akustika - se zabývá vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu.
4. Stavební akustika - zkoumá dobré a nerušené podmínky poslouchatelnosti hudby a řeči v obytných místnostech a sálech.
5. Elektroakustika - se zabývá záznamem, reprodukcí a šířením zvuku s využitím elektrického proudu.
V akustice se obyčejně pojednává i o vzniku, vlastnostech a účinku tzv. ultrazvuku (a infrazvuku), mechanického vlnění s velmi vysokou (pro infrazvuk nízkou) frekvencí, na kterou už lidské ucho nereaguje."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je drobný obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a992fb54d8.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Akustika.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse