Referáty fyzika

Název Goodness Staženo

Tepelné motory

Jedná se o velmi stručné představení několika druhů motorů. Nejdříve text charakterizuje termodynamiku, poté se věnuje popisu nejen vznětového dvou a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1654x

Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný laboratorní prokol z fyziky, jehož tématem byly polovodičové diody.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1450x

Vznik hvězd

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1389x

Měření hustoty pevné látky - laboratorní protokol

Práce obsahuje protokol z laboratorní práce soustředící se na měření hustoty pevné látky. Zahrnuje zadání, seznam pomůcek, postup měření, výpočty i kr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


1225x

Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný laboratorní protokol z fyziky pro gymnázia, jehož předmětem je měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

893x

Měření indexu lomu plexiskla - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný laboratorní protokol z fyziky pro gymnázia, který se věnuje měření indexu lomu plexiskla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

694x

Akustika

Tato seminární práce se věnuje akustice, neboli vnímání zvuků. Popisuje jak zvuky vznikají, jakým způsobem zvuky vnímáme, které lidské orgány zvuky za... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

692x

Oblouková lampa

Krátký referát pojednává o obloukových lampách. Text zmiňuje nejen jejich vynálezce, anglického chemika Humphry Davya a jejich tvary, ale také princip... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

691x

Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí - laboratorní protokol

Jedná se o řešené laboratorní cvičení, jehož tématem je použití reostatu k regulaci elektrického proudu, nebo jako dělič napětí. Nejdříve je zadán úko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

647x

Lety do kosmu

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

622x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]