Aldehydy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Definice aldehydů - formaldehyd, acetaldehyd (jejich vlastnosti a použití). V závěru práce je podrobněji rozepsán Formaldehyd.

Obsah

1.
Úvod
2.
Formaldehyd (Methanal)
3.
Acetyldehyd (Ethanal)
4.
Formaldehyd
4.
a) Co je formaldehyd
4.
b) Kde se používá
4.
c) Zdroje emisí
4.
d) Vliv na životní prostředí
4.
e) Vliv na zdraví

Úryvek

"Co je formaldehyd
Formaldehyd je nejen běžně v přírodě se vyskytující, ale i uměle vyráběná chemikálie. Formaldehyd je bezbarvý hořlavý plyn s pronikavým dusivým zápachem. Snadno se rozpouští v alkoholech, ve vodě a v dalších polárních rozpouštědlech. Vlivem slunečního světla se snadno rozkládá na oxid uhličitý. Čistý formaldehyd není komerčně dostupný, protože má tendenci se polymerizovat. Často se však používá ve vodním roztoku pod názvem ‚Formalin‘. Může být toxický pro volně žijící živočichy. Formaldehyd řadíme do skupiny těkavých organických látek (VOC)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x459ac891833df.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
Aldehydy.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse