Aldehydy a ketony


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V první části práce jsou uvedeny obecné informace o aldehydech a ketonech. Dále se autor zabývá jejich přípravou, vlastnostmi a reakcemi. V závěru jsou pak stručně charakterizovány nejvýznamnější zástupci.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Příprava
3.
Fyzikální vlastnosti
4.
Chemické vlastnosti
5.
Reakce
5.1
Nukleofilní adice
5.2
Oxidace
6.
Zástupci
6.1
Formaldehyd
6.2
Acetaldehyd
6.3
Benzaldehyd
6.4
Propanon
6.5
Cyklohexanon

Úryvek

„Aldehydy a ketony
-obsahují ve svých molekulách karbonylovou skupinu C = O
-aldehydy: z jedné strany radikál a z druhé vodík
-ketony: z obou stran radikály (uhlovodíkové zbytky)
-jsou velmi reaktivní

Příprava:
1. Hydrolýza alkynů: reakce s vodou
-katalyzátor: rtuťnaté soli
-probíhá jako nukleofilní adice
2. Oxidace alkoholů:
a) primární alkohol (na 1. C v řetězci je OH sk.)
b) sekundární alkohol (ÖH uprostřed)
3. Tepelný rozklad vápenatých solí karboxylových kyselin: např. aceton
4. Oxidace aromatických uhlovodíků nesoucích alkylovou skupinu

Fyzikální vlastnosti:
-nižší aldehydy a ketony jsou kapaliny (pouze methanal-formaldehyd je plyn)
-vyšší jsou pevné látky
-teploty varu jsou vyšší než u etherů (kvůli polární vazbě) a nožsí než u alkoholů (kvůli vodíkovému můstku)
-čím je nižší molekulová hmotnost, tím jsou látky ve vodě rozpustnější
-nejvyšší aldehydy a ketony jsou rozpustné v alkoholech a v ethoxyethanu (ether)
-nižší aldehydy pronikavě zapáchají, vyšší aldehydy a některé ketony mají příjemnou ovocnou nebo květinovou vůni

Chemické vlastnosti:
-vazba C = O je polární -> π-elektrony se posouvají ke kyslíku -> na atomu uhlíku vzniká částečný kladný a částečný záporný náboj C = O
-vazba se štěpí heterolyticky
-sloučeniny jsou velmi reaktivní
-napadají je nukleofilní částice -> často probíhá nukleofilní adice

Reakce:
1. Nukleofilní adice:
-aldehyd s alkoholem, aminy, vodou, kys. dusičnou…
-reakcí s alkoholy vzniká poloacetal a acetyl“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4aba5bb4b16e2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Aldehydy_a_ketony.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse