Název Goodness Staženo

Důkaz prvků v organických sloučeninách - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zaměřuje na problematiku důkazu prvků v organických sloučeninách. V úvodu stručně uvádí teorii. Prvním úkolem je důkaz uhlíku a v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1442x

Halogenderiváty

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1243x

Titrace - laboratorní protokol

Laboratorní protokol obsahu chemikálie a pomůcky použité při neutralizační titraci u stanovování alkality pitné vody. Dále předkládá teorii a postup ř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

950x

Destilace - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zabývá destilací. Po krátké teorii práce řeší destilaci vody obarvené manganistanem draselným. Stručně vypisuje pomůcky a chemiká... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

922x

Filtrace - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zabývá filtrací. V první části vysvětluje, co je to filtrace, a v praktické části řeší přípravu oxidu měďnatého srážecími reakcem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

895x

Alkalické kovy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

846x

Chromatografie - laboratorní protokol

Protokol se zabývá problematikou chromatografie. Jsou zde vyjmenovány pomůcky a chemikálie, postupy při řešení a obrázky. Na závěr je vyhodnocení celé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

742x

Chemické prvky – skupina IV. A

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

722x

Chemické prvky – V. A skupiny

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

683x

Stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého - laboratorní protokol

Laboratorní protokol sleduje postup stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého. Uvádí použité materiály (pomůcky a chemikálie) a popisuje celou prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

664x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]