Název Goodness Staženo

Důkaz prvků v organických sloučeninách - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zaměřuje na problematiku důkazu prvků v organických sloučeninách. V úvodu stručně uvádí teorii. Prvním úkolem je důkaz uhlíku a v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1360x

Halogenderiváty

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1231x

Titrace - laboratorní protokol

Laboratorní protokol obsahu chemikálie a pomůcky použité při neutralizační titraci u stanovování alkality pitné vody. Dále předkládá teorii a postup ř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

912x

Destilace - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zabývá destilací. Po krátké teorii práce řeší destilaci vody obarvené manganistanem draselným. Stručně vypisuje pomůcky a chemiká... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

840x

Alkalické kovy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

829x

Filtrace - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zabývá filtrací. V první části vysvětluje, co je to filtrace, a v praktické části řeší přípravu oxidu měďnatého srážecími reakcem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

800x

Chemické prvky – skupina IV. A

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

715x

Chemické prvky – V. A skupiny

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

681x

Chromatografie - laboratorní protokol

Protokol se zabývá problematikou chromatografie. Jsou zde vyjmenovány pomůcky a chemikálie, postupy při řešení a obrázky. Na závěr je vyhodnocení celé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

681x

Chemické prvky – skupina III. A

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

639x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]