Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Alena Jakoubková: Egypťané a první civilizace

Alena Jakoubková: Egypťané a první civilizace


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje obsah knihy Egypťané a první civilizace, jejíž odpovědnou redaktorkou byla Alena Jakoubková. Vedle vlastního textu se zmiňuje také o doprovodných materiálech.

Obsah

1.
Alena Jakoubková: Egypťané a první civilizace

Úryvek

"Kniha se zabývá podivuhodnými archeologickými objevy třech starověkých civilizací. Kniha je rozdělena na 3 části, a to Egypťané, Mezopotámie a Přední východ. Každá část tvoří cca jednu třetinu knihy.

Na začátku knihy je zařazena předmluva. Tato obsahuje předběžné uvedení děje knihy, stručně popisuje obsah tří hlavních částí. Před každou kapitolou je uveden obsah, který stručně uvádí nadcházející děj knihy. Autoři knihy se snaží zaměřit na archeologické cesty, vzácné objevy a rekonstrukce archeologických nálezů.

Egypťané a první civilizace - na začátku této kapitoly je uveden článek s názvem Chronologie. Zde jsou chronologicky seřazená časová období rozdělená podle významných událostí, které se v daném časovém období staly.

Ve všech částech jsou vypíchnuté zajímavosti, které se týkají probíraného tématu.

Celou knihu doprovází bohatá obrazová dokumentace, především fotografie, ukázky archeologických vykopávek, portrétů a předmětů.

V průběhu knihy jsou vloženy dvojstrany. Na těchto dvojstranách jsou znázorněny kresby (animace) výjevů běžného života v domech a chrámech s doprovodnými vysvětlujícími popisky; a ukázky stavebního mistroství, výzdob a výmaleb.

Na konci knihy je uveden seznam autorů a zdrojů fotografické dokumentace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517a8170b8add.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
A_Jakoubkova_Egyptane_a_prvni_civilizace.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse