Název Goodness Staženo

Jiří Fidler: Samovládci a diktátoři

Práce seznamuje se strukturou a obsahem knihy Samovládci a diktátoři Jiřího Fidlera.... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Dějepis

238x

Vývoj a zločiny panslavismu

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

176x

Vesnická kolonizace a hospodářství

Práce je stručným popisem vesnické lonizace. Kolem roku 1000 prudce vzrostlo množství evropského obyvatelstva přibližně na 40 milionu. To umožnila vyš... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

163x

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

Práce se věnuje popisu základní charakteristiky cestopisu z konce 16. století, když text nejprve zasazuje do dobového rámce, druhou částí práce je str... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

125x

Pravěk - dějepis pro 6. ročník

Výpisky z učebnice dějepisu pro 6. ročník v heslech nabízí přehled o dělení pravěku. Nechybí rovněž stručná charakteristika počátků lidské existence. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

123x

Aurelius Augustin

Augustinův život. Confessiones - Význání - pojetí díla, členění obsahu, teologické názory - Bůh a člověk, Augustin a víra, hřích - jeho původ, podstat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

117x

Eric Laurent - Dynastie Bushů

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

110x

Radek Chlup: Bůh a bohové

Práce představuje zpracování knihy Rakda Chlupa - Bůh a bohové z pohledu filozofie božství. Kniha je zaměřena na období antického Řecka.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

106x

Helmut Müller: Dějiny Německa

Práce stručně charakterizuje zaměření knihy Helmuta Müllera Dějiny Německa a na většině prostoru popisuje, z jakých částí se kniha skládá a jaké infor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

105x

Jindřich Francek - Zločin a trest

Zločin a trest - Jedná se o recenzi knihy. Přehled vývoje soudní soustavy. Proměny trestního práva. Názor na knihu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

103x
1  2  3  4  5  »