Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Aleš Kavalír: Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele - rozbor

Aleš Kavalír: Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele - rozbor


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně představuje publikaci Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele od Aleše Kavalíra. Stěžejní část je věnována obsahu knihy a to jak části teoretické, tak praktické. V závěrečném odstavci autorka vyjadřuje vlastní názor na toto dílo.

Obsah

1.
Představení teoretické části
2.
Přechod mezi částmi
3.
Představení praktické části
4.
Vlastní hodnocení

Úryvek

"Publikace je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Úvodní, teoretická část je souhrnem aktuálních poznatků o problematice kyberšikany a její prevenci. Mezi základní údaje zařadili autoři i statistiky, které nám jasně dávají najevo, že kyberšikana není marginálním jevem a je tedy potřeba se jí zabývat. Do problematiky autoři uvádí skrz definici kyberšikany, její typologii a osobnostní profil kyberagresora. Jako jeden z významných ohrožujících faktorů vnímají závislost na internetu, a proto jí je věnována jedna z podkapitol. Přechod mezi teoretickou a praktickou částí tvoří varovné kazuistiky jak z prostředí českého, tak z prostředí USA. Část publikace, která je věnována prevenci, nabízí nejdůležitější rady a postupy při prevenci, diagnostice a intervenci v rámci kyberšikany jak na úrovni oběti, tak rodiče, tak školy. Praktická část publikace je věnována konkrétním metodickým postupům a aktivitám, které jsou učitelům k dispozici pro realizaci primární prevence kyberšikany. Aktivity jsou zaměřeny na žáky ve věku 8-15 let a jsou zaměřeny na různé oblasti prevence."

Poznámka

Práce byla použita pro předmět etopedie na Univerzitě Hradce Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da8c02903ec5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
A_Kavalir_Kybersikana_prevence_rozbor.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse