Seminarky.cz > Životopisy > > > Alexandr Michajlovič Butlerov a Antonie Laurent de Lavoisier - životopisy

Alexandr Michajlovič Butlerov a Antonie Laurent de Lavoisier - životopisy


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje dvě významné osobnosti 18. a 19. století, které zastupují pokrok ve vědě. Jedním z nich je ruský chemik Butlerov, a druhým pak francouzský všestranný vynálezce de Lavoiser.

Obsah

1.
Alexandr Michajlovič Butlerov
2.
Antonie Laurent de Lavoisier

Úryvek

"Dokládal tím své představy o izomerii a struktuře látek.
Pro historii organické chemie je významná Butlerova přednáška o chemické struktuře látek na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Speiru v r. 1861. Kritizoval v ní dosavadní teorii typů
organických sloučenin, poprvé použil termín chemická struktura, problém vysvětlil a pojednal i o problémech stanovení struktury látek. Vyslovil současně názor, že vzorce vyjadřují též chemické vlastnosti molekul a jedné sloučenině přísluší jen jediný správný vzorec. Spolu s F.Kekulém a A. Couperem (1831 - 1892) je Butlerov považován za zakladatele strukturní teorie.

Antonie Laurent de Lavoisier
Antonie Laurent de Lavoisier byl všestranný francouzský vědec, žijící v letech 1743 - 1794). Byl vynikajícím experimentátorem a autorem četných pojednání z oboru geologie, fyziky, matematiky a především z chemie.
Věnoval se též obchodní činnosti (zprvu jako podílník, později vedoucí továrny na ledek a také generální nájemce daní). Z této činnosti financoval svůj společenský a vědecký život. Za francouzské revoluce byl označen za nepřítele lidu a v roce 1794 byl popraven.
Přispěl především k rozšíření metod kvantitativní analýzy, k vysvětlení procesu dýchání a hoření a tím i k vyvrácení flogistonové teorie. Použil experimentální výsledky jiných badatelů (především Scheeleho a Priestlyho) se spalováním a žíháním látek, jejich pokusy ověřil a mnohé jako původní sám vypracoval. V roce 1777 vystoupil se svou teorií hoření a dýchání - oxidační teorií. Třebaže v ní bylo ještě leccos nejasného, přispěla k tomu, že se konečně přestalo věřit, že vzduch je nerozložitelná látka a začalo se brát jako fakt, že kyslík - složka vzduchu - podporuje dýchání a hoření. Lavoisier též vypočítal, že kyslíku je ve vzduchu jedna pětina a zbytek tvoří dusík. Z kvantitativních pokusů vyvodil zákon zachování "hmoty", za jehož objevitele je spolu s M. V. Lomonosovem považován.
Lavoisier byl též spoluautorem pokusu o první racionální názvosloví chemických látek. Návrh vyšel knižně roku 1787 a byl vysvětlen v jeho učebnici z roku 1789"

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0039.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
Butlerov_Lavoisier.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse