Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alkalimetrie

Alkalimetrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce popisuje určení % obsahu H2SO4 v komerčně dostupném roztoku H2SO4.

Obsah

1.
Text
2.
Výpočty

Úryvek

"Výpočty:
a) výpočet jednorázové navážky H2SO4 (předpokládaná spotřeba NaOH je 25 ml)
n(H2SO4)/ n(NaOH)= ½
m(H2SO4)= 1/2 c(NaOH) * V(NaOH)* M(H2SO4)= ½ * 0,1086* 0,025* 95,8= 0,1226g
0,123g............100%
x g..................96%
x= 100/ 96 * 0,123= 0,128 g
b) výpočet množství H2SO4
m(H2SO4)= 1/2 c(NaOH) * V(NaOH)* M(H2SO4)= ½ * 0,1086* 0,0271* 95,8= 0,1444 g
w= (m(H2SO4)stan. / m(H2SO4) nav.) * 100 = (0,1444/ 0,1419) * 100= 101,8%

Tabulka:
n indikátor navážka (g) V(NaOH) (l) m(H2SO4)stan. (g) w (H2SO4) (%)
1 MO 0,1419 0,0271 0,1444 101,8
2 bromkresolová zeleň 0,1486 0,0274 0,1460 98,6
3 methylčerveň 0,1509 0,0276 0,1470 97,4
4 tashiro 0,1490 0,0274 0,1460 98
5 fenolová červeň 0,1428 0,0267 0,1622 99,6
6 m-kresolový purpur 0,1436 0,0266 0,1417 98,7
7 FFT 0,1483 0,0270 0,1417 96
8 thymolftalein 0,1345 0,0277 0,1475 109,7


Qtest: 96"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a výpočty i s výsledky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fb69ff26394.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Alkalimetrie_1.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse