Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alkalimetrie - stanovení kyseliny H3PO4

Alkalimetrie - stanovení kyseliny H3PO4


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce popisuje určení hmotnosti H3PO4 alkalimetricky titrací NaOH.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Úkol: Určete hmotnost H3PO4 v 250 ml pracovního roztoku.

Princip: H3PO4 je trojsytná kyselina, teoreticky se dá titrovat do 3 stupňů. V praxi je ale možné provádět titraci do 2. stupně, neboť hodnota disociační konstanty je příliš nízká.
Titrace do 1. stupně: H3PO4+ NaOH→ NaH2PO4 + H2O
Titrace do 2. stupně: H3PO4+ 2NaOH→NaHPO4+ 2H2O

Pomůcky: 250ml odměrná baňka, 25ml dělená pipeta, střička, titrační baňka, byreta s tlačkou, 3 kádinky

Chemikálie: H3PO4, destil. voda, methyloranž, NaOH (c= 0,1086 mol/l), fenolftalein

Postup:
- do 250 ml odměrné baňky odpipetovat 21 ml roztoku H3PO4, doplnit po rysku, promíchat
a) Titrace do 1. stupně
- z prac. roztoku odpipetujeme 25 ml do titrační baňky, doplnit na asi 50 ml destilovanou vodou, přidat asi 5 kapek MO a titrovat roztokem NaOH do trvalé změny barvy (4x)
b) Titrace do 2. stupně
- z pracovního roztoku odpipetovat 10 ml do titrační baňky, doplnit na asi 50 ml destil. vodou, přidat asi 5 kapek FFT a titrovat roztokem NaOH do trvalé změny barvy (4x)
Výpočty:
a) n(H3PO4)/ n(NaOH)= 1/1
n(H3PO4)= n(NaOH)
m(H3PO4)= c(NaOH)* V(NaOH)* M(H3PO4)* Fz (Fz=10)
m(H3PO4)= 0,1086* 0,0195* 97,994* 10= 2,0752 g
b) n(H3PO4)/ n(NaOH)= 1/2
n(H3PO4)=1/2* n(NaOH)
m(H3PO4)= ½* (c(NaOH)* V(NaOH)* M(H3PO4)* Fz) (Fz=25)
m(H3PO4)=1/2* (0,1086* 0,0165* 97,994*25) = 2,1949g

Tabulka:
n V(NaOH) (l) m(H3PO4) (g) V(NaOH) (l) m(H3PO4) (g)
1 0,0195 2,0752 0,0175 2,3280
2 0,0189 2,0114 0,0165 2,1949
3 0,0195 2,0752 0,0170 2,2615
4 0,0195 2,0752 0,0165 2,1949"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a chemické vzorce, které zabírají většinu dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fb694d39e87.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Alkalimetrie_3_stanoven__kys._h3po4.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse