Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alkoholismus jako sociální problém z pohledu sociální patologie

Alkoholismus jako sociální problém z pohledu sociální patologie


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje analýzu alkoholismu jako sociálního problému z hlediska sociální patologie. Zpracováno pro předmět sociální problémy na FSV UK.

Obsah

1.
Objektivní stránka
2.
Subjektivní stránka

Úryvek

"V této analýze bych se chtěla zabývat alkoholismem v České republice jako sociálním problémem. Jako metodu analýzy jsem si zvolila teorii sociální patologie. Alkoholismus jsem si zvolila zejména proto, že se jedná o problém poměrně častý a nebývá často veřejností považován za natolik škodlivý, aby mu byl dostatečně řešen, bývá často bagatelizován.
Objektivní stránka
Obecně z pohledu sociální patologie jsou sociální problémy nemoci společnosti. Sociální problémy jsou nežádoucí a patologické jevy vyskytující se ve společnosti. Sociální patologie vnímá sociální problém jako nákazu, která má charakter epidemie, kdy zlo plodí další zlo, sociální problém se šíří ve formě nápodoby.
V konkrétní rovině lze alkoholismus, tedy závislost na alkoholu skutečně v naší společnosti považovat za chorobu společnosti, protože alkoholismus je ve společnosti poměrně rozšířený a bývá společností často tolerován a zlehčován. Konzumace alkoholu nebývá společností často odsuzována, je považována za společensky přijatelnou, v některých situacích i za žádoucí nebo normální. Nadměrná konzumace alkoholu resp. závislost na alkoholu je ovšem bezesporu škodlivá a nežádoucí a lze ji tedy označit jako sociální problém.
S ohledem na poměrně kladný vztah naší společnosti ke konzumaci alkoholu lze alkoholismus považovat za typickou chorobu celé společnosti. Epidemický charakter alkoholismu lze spatřovat v tom, že pokud je obvyklé, že se v určitých situacích pije alkohol, i osoba, která není zvyklá alkohol pít, si dá často s ostatními alespoň skleničku, alkohol je v těchto situacích nabízen, leckdy téměř vnucován, takže si člověk snadno zvykne pít alkohol a nepovažuje to za něco špatného, časem si ovšem může vypěstovat návyk. Pokud tedy okolí konzumuje alkohol v nadměrné míře, může to člověka ovlivnit a způsobit, že začne alkohol také konzumovat v nezdravé míře. Totéž se může projevit pokud, např. rodiče konzumují alkohol, resp. jsou závislí na alkoholu a dítě je toho svědkem, může to dítě považovat za normální chování a v dospělosti může mít rovněž problém s alkoholismem. Řada lidí má sklon řešit pitím alkoholu své problémy a tito lidé rovněž někdy vybízejí své okolí k tomu, aby své problémy šlo „zapít.“ Tak se alkoholismus ve společnosti šíří jako nákaza, zdraví jedinci se mohou doslova nakazit alkoholismem, pokud mají špatné vzory ve svém okolí.
Mezi základní společenské příčiny alkoholismu lze tedy řadit nevhodné vzory chování v rodině nebo v okolí, které jedince negativně ovlivňují a leckdy utvrzují v tom, že tím, že konzumuje alkohol, nedělá v zásadě nic špatného. Rovněž neutrální, leckdy až kladný postoj ke konzumaci alkoholu ve společnosti může být příčinou alkoholismu. Je faktem, že lidé leckdy ostatní v pití alkoholu spíše podporují, než aby své okolí od alkoholu odrazovali, jedná se např. o řešení problémů alkoholem, kdy okolí člověka přesvědčuje, že když si dá skleničku alkoholu, bude mu lépe nebo o nabízení, často až nucení alkoholických nápojů na večírcích, oslavách apod., kdy je odmítnutí někdy považováno za nezdvořilé nebo nevhodné. Společnost tedy místo aby pití alkoholu potírala, ho tímto někdy spíš podporuje. Jinou příčinou na straně společnosti je skutečnost, že lidé jsou často např. v zaměstnání tlačeni k co nejlepším výkonům v co nejkratším čase, jsou pod tlakem a ve stresu. Tyto negativní pocity se snaží po pracovní době odbourat alkoholem a tak snadno vznikne závislost."

Poznámka

FSV UK, Na úvodní stránce obsahuje práce malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e6b5213f19.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
Alkoholismus_jako_socialni_problem.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse