Referáty sociologie

Název Goodness Staženo

Trest smrti - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma trestu smrti. Věnuje se argumentům pro a proti nejradikálnějšího způsobu trestu. Zamýšlí se nad smyslem a důsledky m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie

3773x

Eutanazie - pro a proti etického problému - esej

Tento text se formou eseje velmi stručně zamýšlí nad eutanázií. Nejdříve tento termín vysvětluje, poté seznamuje s postojem lékařů k eutanazii. Dále j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Medicína

2372x

Socializace lidského jedince

Hlavním tématem práce je socializace. V úvodu je rozlišena socializace záměrná a nezáměrná. Dále se autor věnuje obecným mechanismům sociálního učení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

2032x

Historie rodiny

Práce formou souvislého textu definuje různé typy soužití. Charakterizuje skupinové manželství, matriarchát, i soužití párové. Vysvětluje pojmy jako m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1846x

Sociogram – jeho tvorba a metoda

Práce se věnuje sociogramu. Nejprve vysvětluje základní pojmy jako jsou sociální kognice, verbální a neverbální komunikace i metakomunikace. Dále se p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

1601x

Rodina

Práce uvádí definici a několik způsobů uchopení rodiny. Poté popisuje její jednotlivé funkce. Dále líčí vývoj uspořádání a vnitřních vztahů v rodině z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1485x

Míra nezaměstnanosti a hledání práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Sociologie

1154x

Socializace osobnosti

Seminární práce z psychologie a sociologie je zaměřena na socializaci jedince. Uvádí obecné pojmy a poté charakterizuje samotný proces socializace. Dá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie


946x

Eutanazie - esej

Tento text se zamýšlí na eutanazií. Velmi krátce zmiňuje historii tohoto problému. Polemizuje nad zneužitelností eutanazie, i otázkou jejího povolení.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociologie, Zdravotnická škola

856x

Vliv médií na psychiku člověka, zejména dětí

Seminární práce pojednává o vlivu médií na psychiku člověka, zejména dětí. V úvodní části autor odpovídá na otázky, v čem je masová komunikace charakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

804x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [42]