Referáty sociologie

Název Goodness Staženo

Trest smrti - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma trestu smrti. Věnuje se argumentům pro a proti nejradikálnějšího způsobu trestu. Zamýšlí se nad smyslem a důsledky m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie

3073x

Socializace lidského jedince

Hlavním tématem práce je socializace. V úvodu je rozlišena socializace záměrná a nezáměrná. Dále se autor věnuje obecným mechanismům sociálního učení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1690x

Eutanazie - pro a proti etického problému - esej

Tento text se formou eseje velmi stručně zamýšlí nad eutanázií. Nejdříve tento termín vysvětluje, poté seznamuje s postojem lékařů k eutanazii. Dále j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Medicína

1666x

Historie rodiny

Práce formou souvislého textu definuje různé typy soužití. Charakterizuje skupinové manželství, matriarchát, i soužití párové. Vysvětluje pojmy jako m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1649x

Rodina

Práce uvádí definici a několik způsobů uchopení rodiny. Poté popisuje její jednotlivé funkce. Dále líčí vývoj uspořádání a vnitřních vztahů v rodině z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1471x

Sociogram – jeho tvorba a metoda

Práce se věnuje sociogramu. Nejprve vysvětluje základní pojmy jako jsou sociální kognice, verbální a neverbální komunikace i metakomunikace. Dále se p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

1435x

Míra nezaměstnanosti a hledání práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Sociologie

877x

Vliv médií na psychiku člověka, zejména dětí

Seminární práce pojednává o vlivu médií na psychiku člověka, zejména dětí. V úvodní části autor odpovídá na otázky, v čem je masová komunikace charakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

791x

Drogová závislost a drogy

Seminární práce ze sociologie se věnuje drogové závislosti. Popisuje nejběžnější drogy – alkohol, nikotin, kofein, marihuanu a hašiš, opiáty, halucino... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

618x

Multikulturální výchova jako prevence intolerance a rasismu - slovensky

Práce charakterizuje rasismus a intoleranci, popisuje jejich projevy a cílové skupiny. V závěru se autor pokouší navrhnout způsoby, jakými se dá proti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

582x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [42]