AlkoholyKategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Práce nám odhaluje nejznámější druhy alkoholů, jejich charakteristiku, vlastnosti a obecnou charakterisitku všech alkoholů.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Methanol
3.
Ethanol
4.
Ethylenglykol
5.
Glycerol

Úryvek

"ALKOHOLY
tento obecný název se v každodenním životě používá pro sloučeninu s chemickým názvem ethanol (v běžné mluvě líh, alkohol). Hovoří se o obsahu alkoholu v nápojích, o alkoholických nápojích, spotřebě alkoholu na obyvatele, zákazu prodeje dětem a mladistvým ap. V chemii je však označení alkohol vyhrazeno pro organické sloučeniny, deriváty uhlovodíků, v jejichž molekule je na jednom nebo více atomech uhlíku (který není součástí benzenového jádra) vázána hydroxylová skupina -OH. Názvy alkoholů se tvoří připojením přípony -ol k názvu příslušného uhlovodíku, od něhož byly odvozeny.

V průmyslu i v laboratoři patří alkoholy k velmi používaným rozpouštědlům a využívá se jich v řadě případů i jako reakčních činidel. Některé z nich jsou velmi nebezpečné látky: jsou hořlavé, mají omamný účinek a jsou jedovaté.

Methanol
Je hořlavá, bezbarvá, čirá, lehce pohyblivá a prudce jedovatá kapalina pálivé chuti. Její páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Pro snadnou záměnu s ethanolem se může dostat požitím do lidského organismu a způsobit těžkou otravu.

Ethanol (alkohol, líh)
Je to bezbarvá, čirá kapalina, typického "alkoholového" zápachu. Do organismu se dostává nejčastěji požitím. Poškozuje centrální nervový systém, cévy, činnost srdečního svalu, játra.

Alkoholy, jejichž molekuly obsahují dvě -OH skupiny, se nazývají glykoly. Za laboratorních podmínek jsou to husté, viskózní kapaliny nasládlé chuti. V průmyslu se používají nejčastěji k rozpouštění plastických hmot, k výrobě barev a k přípravě nemrznoucích směsí (např. Fridex). K nejvýznamnějším představitelům patří ethylenglykol.

Ethylenglykol
velmi jedovatá, bezbarvá, olejovitá kapalina neomezeně mísitelná s vodou.používá se jako složka do nemrznoucích chladicích přístrojů a jako surovina pro výrobu plastů.

Glycerol (glycerin)
K otravám dochází většinou při požití záměnou za ethanol. Pokud jde o glycerol, často býval využíván též potravinářským průmyslem k "vylepšování" vlastností likérů a desertních vín (dodává nasládlou chuť a vazkost tekutiny). V České republice stejně jako v jiných vyspělých zemích je používání glykolů v potravinářské výrobě zakázáno. V lidském organismu se glykoly postupně metabolizují až na kyselinu šťavelovou. Ta odčerpává z krve i kostí vápník a vylučuje se jako nerozpustný šťavelan vápenatý v ledvinách, jejichž činnost ochromuje. Otrava glykoly se projevuje zpočátku alkoholovým opojením, následují bolesti v břiše a končetinách. Postižený zvrací, obličej má zarudlý, tep zrychlený."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543e8eb0b722d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Alkoholy_methanol_ethanol.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Alkoholy 235x
2. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 234x
3. Analytická chemie 224x
4. Antická literatura 169x
5. Orientální literatura 164x
6. Chemie 162x
7. Bible 146x
8. Difúzní operace 144x
9. Halloween 110x
10. Aldehydy a ketony 99x