Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Alkoholy, fenoly a ethery

Alkoholy, fenoly a ethery


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hydroxyderiváty. Jsou zde zmíněny všechny důležité informace o alkoholech a fenolech. Základní charakteristika, názvosloví, příprava, fyzikální i chemické vlastnosti. Na závěr nechybí ani zmínka o významu a použití. Jako poslední práce se zaobírá ethery.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Názvosloví
3.
Příprava hydroxiderivátů
4.
Příprava jednosytných alkoholů
5.
Příprava dvojsytných alkoholů
6.
Příprava fenolů
7.
Fyzikální vlastnosti
8.
Chemické vlastnosti
9.
Význam a použití
10.
Ethery

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

gymnázium, Práce obsahuje naskenované výpisky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538de9ee4889c.zip (844 kB)
Nezabalený formát:
Alkoholy__fenoly__ethery.pdf (982 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse