Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní školy

Alternativní školy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která ve zkratce představuje jednotlivé druhy alternativního vzdělávání pro děti od předškolního věku po základní vzdělání.

Obsah

1.
Daltonská škola
2.
Waldorfská škola
3.
Program Začít spolu
4.
Program Dokážu to?
5.
Projekt Zdravá škola
6.
Projektové vyučování

Úryvek

"Projekt Zdravá škola
Projekt Zdravá škola je ozdravný program pro ZŠ. Základními kompetencemi prevence rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu je zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu, formování postojů ke společensky uznávaným hodnotám. Školní práce je založena na 2 základních principech. Na respektu a potřebách jednotlivce a na vzájemné komunikaci a spolupráci mezi všemi zúčastněnými. Škola využívá podnětů otevřeného vyučování, projektového vyučování, integrovaného tématického vyučování, kooperativního vyučování, komunitního kruhu, simulační hry, verbální a nonverbální komunikace. Témata v jednotlivých předmětech jsou rozdělena do vyučovacích oblastí (např. oblast zdravého životního stylu)."

Poznámka

Pouze zkratkovité a bez uvedené literatury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x463b30ba3de3f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Alternatini_skoly.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse