Referáty pedagogika

Název Goodness Staženo

Cíle výchovy - esej

Tato práce obsahuje esej na téma cíle výchovy. Vysvětluje, co je to výchova, a kdo jsou její představitelé. Věnuje se otázce, k čemu má směřovat záměr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

4486x

Příprava učitele odborných předmětů na vyučovací hodinu

Příprava hodiny - osnova Hodinového bloku. Formulace cíle, metody a formy vyučování - cíl hodinového bloku, metoda práce, vyučovací formy dle bodů osn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

3215x

Příprava na hodinu dramatické výchovy

Práce obsahuje přípravu a metodický popis průběhu hodiny dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ. v popisu hodiny je uvedeno její téma, náplň, potřebné pomů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

2163x

Co pro mě znamená osobnost učitele

Obsahem je úvaha na téma, jak si představuji učitele jako autoritu pro dítě.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1455x

Historický vývoj výchovy volného času u nás

Práce několika stručnými větami popisuje východiska pro vývoj výchovy volného času, včetně faktorů, které tento vývoj ovlivňovaly od třicetileté války... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1448x

Příprava hodiny kondičního cvičení s hudbou

Jedná se o přípravu na hodinu kondičního cvičení s hudbou, jejíž součástí je rozcvička, a vlastní cvičení zaměřené na různé partie těla.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - sportovní činnosti

1104x

Pedagogické principy a jejich využití v praxi

Úvod, charakteristika jednotlivých principů ( principy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti,...), aplikace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1093x

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování

Tato práce se zabývá výchovnými a vzdělávacími činnostmi mimo vyučování. Popisuje formy trávení času. Dělí aktivity na odpočinkové, rekreační a zájmov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1091x

Písemná příprava na hodinu hudební výchovy s metodikou

Jedná se o písemné zpracování přípravy na hodinu hudební výchovy pro žáky 2.stupně zvláštní školy. V práci je rozpracován časový harmonogram hodiny a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1057x

Stručné dějiny pedagogiky

Práce popisuje dějiny pedagogiky od nejstarších dob až po dvacáté století. V úvodu se zabývá výchovou ve starověku, dále jejími proměnami v době křesť... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1003x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [44]