Referáty pedagogika

Název Goodness Staženo

Cíle výchovy - esej

Tato práce obsahuje esej na téma cíle výchovy. Vysvětluje, co je to výchova, a kdo jsou její představitelé. Věnuje se otázce, k čemu má směřovat záměr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

5306x

Příprava učitele odborných předmětů na vyučovací hodinu

Příprava hodiny - osnova Hodinového bloku. Formulace cíle, metody a formy vyučování - cíl hodinového bloku, metoda práce, vyučovací formy dle bodů osn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

3976x

Příprava na hodinu dramatické výchovy

Práce obsahuje přípravu a metodický popis průběhu hodiny dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ. v popisu hodiny je uvedeno její téma, náplň, potřebné pomů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

3057x

Co pro mě znamená osobnost učitele

Obsahem je úvaha na téma, jak si představuji učitele jako autoritu pro dítě.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1809x

Písemná příprava na hodinu hudební výchovy s metodikou

Jedná se o písemné zpracování přípravy na hodinu hudební výchovy pro žáky 2.stupně zvláštní školy. V práci je rozpracován časový harmonogram hodiny a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1773x

Týdenní projekt pro MŠ na téma Vánoce - Metodika tělesné výchovy

Práce obsahuje týdenní režim pro MŠ na téma Vánoce. Popisuje aktivity na každý den. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika


1719x

Projekt do MŠ na téma Zima - Předškolní pedagogika

Práce obsahuje projekt do mateřské školy na téma zima- předškolní pedagogika. Popisuje aktivity na každý den. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika

1582x

Historický vývoj výchovy volného času u nás

Práce několika stručnými větami popisuje východiska pro vývoj výchovy volného času, včetně faktorů, které tento vývoj ovlivňovaly od třicetileté války... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1573x

Pedagogické principy a jejich využití v praxi

Úvod, charakteristika jednotlivých principů ( principy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti,...), aplikace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1573x

Příprava hodiny kondičního cvičení s hudbou

Jedná se o přípravu na hodinu kondičního cvičení s hudbou, jejíž součástí je rozcvička, a vlastní cvičení zaměřené na různé partie těla.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - sportovní činnosti

1300x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [44]