Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alžběta Báthory - prezentace

Alžběta Báthory - prezentace


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Mnichovo Hradiště, Studentská 896, Mnichovo Hradiště

Charakteristika: Referát se věnuje soudu s hraběnkou Alžbětou Báthory. Nejprve informuje o podmínkách v Uhrách dané doby a poté shrnuje proces s hraběnkou včetně důkazů o její vině či nevině.

Obsah

1.
Uhry za Erzsébet Báthory
2.
Důkazy o její vině
3.
Důkazy o její nevině
4.
Soud s Erzsébet Báthory
5.
Oběť, nebo vrah?

Úryvek

"Uhry za Erzsébet Báthory
Po bitvě u Moháče se Uhry rozpadly a velká část se dostala pod nadvládu Turků.
V době jejího života probíhaly v Uhrách, ale i po Evropě mocenské a náboženské války.
Uhry byly rozděleny na osmanskou a habsburskou říši.
V roce 1591 vypukla mezi Habsburky a Turky patnáctiletá válka, v posledních dvou letech války propukla de facto občanská válka kdy protestanti bojovali proti rekatolizaci země.
Na druhé straně vznikaly školy, tiskárny, vydávaly se knihy.
V té době byl v Uhrách zákoník, ale nezahrnoval trestní právo.


Důkazy o její vinně
Její přisluhovači přiznali
vinu v plném rozsahu
obžaloby, dosvědčily, že
se Erzsébet koupala v
krvi mladých dívek,
přiznali, že na
Erzsébetin příkaz
unášeli děvčata a
mladé ženy z širokého okolí.
Důkazy o její nevinně
Palatin Juraj Thurzo usiloval o získání jejího majetku, uvěznil Erzsébet, ale nikdy nezahájil vyšetřování.
Její údajní spolupachatelé byli krutě mučeni a jejich přiznání byla získána právem útrpným.
Žádný ze svědků, kterých bylo vyslýcháno stovky, nepotvrdil, že by někoho z obviněných viděl osobně mučit.
Stejně tak neexistuje žádný doklad, dokument, nebo zápis o tom, že Thurzo přistihl Erzsébet při mučení.
V krvi se kvůli její rychlé srážlivosti koupat nedá."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51794cbcc7809.zip (1169 kB)
Nezabalený formát:
Alzbeta_Bathory.ppt (1567 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse