Referáty dějepis

Název Goodness Staženo

Vznik ČSR

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

2870x

Zbraně 1. světové války

V práci jsou v bodech a stručně popsány jednotlivé druhy a typy zbraní použitých nebo vyvinutých během 1. světové války. Zároveň jsou u některých uved... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

2275x

Holocaust

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

1750x

Karel IV.

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

1539x

Secese

Tato práce uvádí vše o světové secesi, zejména o architektuře. Jmenuje významné secesní autory, jako je například Victor Horta, Antonio Gaudí, Josef H... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

945x

1. světová válka - slovensky

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

856x

Počátky Karlovy univerzity

Práce pojednává o počátcích Karlovy univerzity. Nejprve velmi stručně charakterizuje románskou kulturu, jako dobu, která předcházela vzniku univerzit.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

774x

Mezopotámie

Práce se věnuje stručnému popisu historie území mezi řekami Eufrat a Tigris. Text popisuje nejen počátky osídlení na tomto území a hospodářství, ale t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

750x

Československo v 50. letech

Práce charakterizuje výchozí dobovou situaci. Poté se věnuje fungování komunistické diktatury od nastolení režimu, až po nástup Antonína Novotného do ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

742x

Knihtisk

Práce obsahuje velmi stručný životopis Gutenberga. Poté se věnuje vynálezu knihtisku a jmenuje nejvýznamnější tiskárny u nás a jejich produkci.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

637x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]