Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Analytické vyjádření kružnice

Analytické vyjádření kružnice


Kategorie: Matematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Skenovaný text obsahuje 8 příkladů k procvičování učiva o kružnici s dopsaným řešením. Vhodné jako příprava do hodin matematiky i jako příprava k maturitě.

Obsah

1.
Příklady

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52245342ae621.zip (2358 kB)
Nezabalený formát:
Kruznice.jpg (2362 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse