Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Analýza a modelování vlastností přízí z polypropylenových vláken - diplomová práce

Analýza a modelování vlastností přízí z polypropylenových vláken - diplomová práce

Kategorie: Technologie, Technické - ostatní

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku mechanických vlastností polypropylenových vláken, vlákenných svazků a přízí. Na rešeršní část popisující základní a mechanické vlastnosti polypropylenu navazuje experimentální oddíl, jehož úkolem je proměřit délku, pevnost a tažnost dvou typů 100% PP vláken a sledovat vliv způsobu měření a použitého materiálu na výsledné hodnoty. U vlákenných svazků je dále zjišťována pevnost a tažnost v porovnání s údaji u vláken. Autor zde rovněž navrhuje model pro projektování zaplnění, průměru a pevnosti kompaktních mykaných 100% PP přízí a aplikuje jej také při predikci parametrů bavlněných přízí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rešeršní část
2.1.
Polypropylen
2.1.1.
Chemické složení a struktura
2.1.2.
Výroba polypropylenu
2.1.3.
Vlastnosti polypropylenu
2.1.4.
Použití
2.2.
Vlákno
2.2.1.
Geometrické vlastnosti vláken
2.2.1.1.
Délka vláken
2.2.1.2.
Jemnost vláken
2.2.1.3.
Průměr vláken
2.2.1.4.
Cirkularita
2.2.1.5.
Ovalita
2.2.1.6.
Tvarový faktor
2.2.1.7.
Měrný povrch
2.2.1.8.
Štíhlost
2.2.1.9.
Zobloučkování (navlnění)
2.2.2.
Mechanické vlastnosti vláken
2.2.3.
Vliv podmínek testování na průběh a výsledky mechanických vlastností
2.2.3.1.
Klimatické podmínky
2.2.3.2.
Upínací délka
2.2.3.3.
Rychlost zatěžování (deformace)
2.2.3.4.
Předpětí
2.3.
Vlákenný svazek
2.3.1.
Ideální svazek
2.3.2.
Geometrické vlastnosti vlákenného svazku
2.3.2.1.
Jemnost svazku
2.3.2.2.
Počet vláken ve vlákenném svazku
2.3.3.
Mechanické vlastnosti vlákenného svazku
2.3.3.1.
Využití pevnosti a tažnosti svazků podle B. Neckáře
2.3.3.2.
Pevnost svazků podle N. Pana
2.4.
Příze
2.4.1.
Geometrické vlastnosti přízí
2.4.1.1.
Jemnost
2.4.1.2.
Zaplnění
2.4.1.3.
Průměr
2.4.1.4.
Poměrná jemnost
2.4.1.5.
Zákrut
2.4.1.6.
Šroubovicový model příze
2.4.1.7.
Intenzita zákrutu
2.4.1.8.
Zákrutový koeficient
2.4.1.9.
Charakteristiky uspořádání vláken v přízi
2.4.1.10.
Nestejnoměrnost
2.4.1.11.
Chlupatost
2.4.2.
Mechanické vlastnosti přízí
2.4.3.
Metody predikce pevnosti přízí
2.4.3.1.
Predikce pevnosti přízí podle A. N. Solověva
2.4.3.2.
Predikce pevnosti přízí podle B. Neckáře
2.4.3.3.
Predikce pevnosti přízí podle N. Pana
2.4.4.
Predikce pevnosti bavlněných přízí
2.4.5.
Predikce pevnosti syntetických přízí
2.5.
Teoretická úvaha
3.
Experimentální část
3.1.1.
Použité výrobní zařízení
3.2.
Vlastnosti vláken
3.2.1.
Délka vláken
3.2.2.
Jemnost vláken
3.2.3.
Tahové křivky
3.2.3.1.
Příprava vzorků
3.2.3.2.
Klimatické podmínky
3.2.3.3.
Měření
3.2.3.4.
Vyhodnocení
3.2.4.
Celkové vyhodnocení naměřených vlastností vláken
3.3.
Vlastnosti vlákenných svazků
3.4.
Vlastnosti přízí
3.4.1.
Zaplnění příze
3.4.2.
Výpočet parametru materiálu a technologie M
3.4.3.
Průměr příze
3.4.4.
Koeficient počtu vláken
3.4.5.
Počet vláken
3.4.6.
Pevnost příze
3.4.7.
Porovnání predikce vlastností PP a bavlněných přízí
4.
Závěr

Úryvek

"1. Rešeršní část
V této kapitole je popisována chemická struktura, výroba, vlastnosti a použití polypropylenu. Dále jsou uvedeny definice základních a mechanických vlastností vláken, vlákenných svazků a přízí. U vlákenných svazků jsou navíc popisovány metody predikce pevnosti svazku vláken a u přízí metody predikce pevnosti přízí a jejich vyjádření pro 100 % bavlněné a syntetické příze. Jsou zde uvedeny i vlivy podmínek testování na průběh a výsledky mechanických vlastností.
1.1 Polypropylén
Polypropylenová vlákna (obr. 1) se poprvé začala vyrábět na sklonku čtyřicátých let minulého století. Giulio Natta s využitím Zieglerových katalyzátorů propracoval roku 1954 výrobu izotaktického polypropylenu. Polypropylén vzniká polymerací propylénu (vedlejší produkt ropných rafinérií), za přítomnosti katalyzátorů a při pečlivé kontrole tlaku a teploty. Při výrobě polypropylénu bylo použito stereospecifické polymerace, při které se tvoří polymer s určitým prostorovým uspořádáním za pomocí katalyzátorů, které se nejčastěji používají v kombinaci TiCl4 a Al(C2H5)3 [3], [4].
1.1.1 Chemické složení a struktura
Polypropylenový řetězec je tvořen uhlíkovými atomy, kde každý druhý atom nese metylovou boční skupinu (CH2=CH-CH3). Podle umístění metylové skupiny
(-CH3) v prostoru, vznikají tyto základní struktury polypropylénu:
1) Izotaktická (všechny -CH3 skupiny, jsou nad nebo pod rovinou).
2) Syndiotaktická (pravidelné střídání -CH3 skupiny nad a pod rovinou).
3) Ataktická (nepravidelné uspořádání -CH3 skupiny).
4) Stereoblokové (střídání části izotaktické s částmi ataktickými).
V konečném produktu jsou zastoupeny všechny struktury. Nejlepší vlastnosti má polymer izotaktický, chová se jako typický krystalický polymer. Ataktický polypropylén vykazuje vysokou plastickou deformaci při nízkém napětí, tečení za studena, vysokou rozpustnost a nízkou tepelnou odolnost [4], [6].
1.1.2 Výroba polypropylénu
Polypropylén je vyráběn diskontinuální nebo kontinuální polymerací při 80 C a tlaku
3 MPa. U diskontinuální výroby se používá nebo nepoužívá rozpouštědlo monomeru (např. heptan, benzín, apod.). Čistý propylén polymeruje v prostředí interního plynu a suchého rozpouštědla (např. heptanu). V reaktoru se pak sníží tlak, rozpouštědlo se odfiltruje a polymer se izoluje ve formě prášku, protože se použitím rozpouštědla nerozpouští. Katalyzátor se rozloží alkoholem, dále se polymer propláchne vodou a suší. Jako koagulační lázně lze při mokrém zvlákňování použít alkoholu či acetonu. Pro zpracování polypropylénu se používá zvlákňování z taveniny. Před zpracováním je třeba polypropylén upravit, přidáním vhodného barviva a světelného a tepelného stabilizátoru. Polypropylén lze zpracovávat vstřikováním, vytlačováním, žárovým stříkáním, nanášením prášku nebo lisováním.
Polypropylenová stříž je vyrobena technologií zvlákňování s taveniny za použití granulátu. Pro zlepšení zpracovatelských vlastností se na vlákno nanáší aviváž. V základu výroby mají vlákna bílou barvu, proto se pro výrobu barevných vláken přidávají ke granulátu pigmentové barviva.
Modifikovaným typem jsou vlákna, která se vyznačují stabilitou proti UV záření, nehořlavostí, antistatickou atd. Požadovaných vlastností se dosahuje přidáním k PP granulátu koncentrátu na polypropylenovém nosiči zajišťující požadovanou modifikaci [4], [6] a [7].
PP vlákna se vyrábějí ve formě monofilu (jedno syntetické nekonečné vlákno), multifilu (více syntetických vláken) a stříže (vlákna o určité délce). Polypropylenová stříž může být různé jemnosti, délky střihu a s různým počtem obloučků [8]."

Poznámka

Součástí práce je množství grafů, tabulek a schémat, rozsah čistého textu činí cca 51 stran.
Práce neobsahuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23681
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse