Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Analýza akcií a RM-Systém - absolventská práce

Analýza akcií a RM-Systém - absolventská práce

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou akcií a RM-Systémem. Rozděluje práci na část teoretickou a praktickou. Teoretická část přináší informace o akciích, akciových společnostech a akciových analýzách a teoriích efektivních trhů. Všechna uvedená jsou dále rozvedena. Praktická část uvádí fundamentální analýzu, požadovanou výnosovou míru, metody založené na ukazateli P/E ratio a RM–Systém.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Akcie
1.1.1.
Vydání cenného papíru
1.1.2.
Podoba cenného papíru
1.1.3.
Druhy akcií
1.2.
Akciová společnost
1.2.1.
Cíle společnosti
1.2.2.
Dividendová politika společnosti
1.3.
Akciové analýzy a teorie efektivních trhů
1.3.1.
Teorie efektivních trhů
1.3.2.
Technická analýza
1.3.3.
Psychologická analýza
2.
Praktická část
2.1.
Fundamentální analýza
2.1.1.
Vnitřní hodnota akcie
2.1.2.
Vstupy pro ohodnocovací metody fundamentální analýzy
2.2.
Požadovaná výnosová míra
2.2.1.
CAPM model
2.3.
Metody založené na ukazateli P/E ratio
2.3.1.
Normální P/E ratio
2.3.2.
„Sharpovo“ P/E ratio
2.3.3.
Běžné P/E ratio
2.4.
RM–Systém
2.4.1.
Základní pojmy
2.4.2.
Volný trh
2.4.3.
EasyClick
2.4.4.
Právní podmínky

Úryvek

"1. Akcie
Akcie jako cenný papír majetkový, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka a to podílet se na zisku (výplatě dividend), podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů), podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde firma do likvidace.

1.1 Cenný papír může být vydán:
1. na doručitele – tj. ten, kdo Cenný papír (dále CP) předloží, je považován za vlastníka,
2. na jméno – jméno majitele je na CP uvedeno, a změna vlastníka musí být písemně zachycena,
3. na řad – vyznačuje oprávněnou osobu jménem, popřípadě názvem s doložkou na řad, převod práva se uskuteční písemným prohlášením na rubu CP (rubopisem, nebo-li indosamentem).

1.2 Podoba Cenného papíru může být:
a) listinná, materializovaná – v tomto případě má každý CP plášť, kde jsou uvedeny jeho náležitosti, součástí je kupónový arch, kde obdržením kupónu je potvrzována výplata úroků (dividenda). Talón na kupónovém archu opravňuje k vydání dalšího kupónového archu
b) zaknihovaná, nematerializovaná – CP v elektronické podobě, které se vedou na účtech jako bezhotovostní peníze

1.3 Druhy akcií:
1) Základní (kmenové)
a) na jméno – jsou převoditelné, rubopisem zezadu
b) na doručitele – převoditelné, dividenda se vyplácí tomu, kdo předloží
2) Speciální
a) zaměstnanecké – jsou zvýhodněné, vystaveny na jméno, maximálně 5 % objemu emise akcie
b) prioritní akcie – majitel má přednostně právo na dividendu.

2. Akciová společnost
Je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionáři neručí za závazky společnosti. Akciová společnost má základní kapitál rozvržen na minimálně 2 000 000 Kč bez veřejného úpisu akcií a 20 000 000 Kč s veřejným úpisem akcií. Základní kapitál je ohodnocen jako souhrn akcií o nominální hodnotě.
V rozvaze společnosti nalezneme Kapitálové fondy, sem patří Emisní ážio – které získáme rozdílem mezi nominální a tržní cenou (burzovní – za kterou se prodává nebo nakupuje na burze)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schéma a výpočty. Součástí je resumé v němčině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10729
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse