Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza konkurence

Analýza konkurence


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá cílem analýzy konkurence. Charakterizuje různé typy postavení, které může firma na trhu zaujímat a od nich pak odvozuje určité strategie, podle kterých by se měla chovat.

Obsah

1.
Analýza konkurence
1.1
Cíl
1.2
Čistá konkurence
1.3
Monopolistická konkurence
1.4
Oligopol
1.5
Čistý monopol
2.
Strategie firem při dominantním postavení
3.
Strategie firem, které nemají dominantní postavení
4.
Strategie firem, které mají malý podíl na trhu
5.
Strategie v době, kdy firma ztratila konkurenční výhodu

Úryvek

“Analýza konkurence:Konkurencí se rozumí všechny subjekty na straně nabídky, jež mají shodný zájem získat přízeň určité skupiny zákazníků, o niž usiluje i náš podnik.
Cílem analýzy konkurence je odhadnout budoucí chování konkurence. Přitom hledáme odpovědi např. na tyto otázky: Kdo jsou naši konkurenti, jaké jsou jejich hlavní cíle, jaké jsou jejich současné strategie, jaké jsou jejich zdroje a schopnosti, silné a slabé stránky ve srovnání s naším podnikem a jaké budou jejich pravděpodobné budoucí strategie?

Čistá konkurence – je extrémním ekonomickým prostředím, které se vyznačuje velkým počtem individuálních výrobců. Tito výrobci nabízejí nediferencovaný produkt (např. trh surovin a plodin). Cena je stanovena trhem a ani firma, ani zákazník nemají možnost ji ovlivnit, protože jejich podíl na celkovém trhu je nepatrný. Význam propagace je v těchto souvislostech nepatrný. S ohledem na minimální podíl na celkovém trhu výrobce nemá možnost ovlivnit prodejní cesty.

• Monopolistická konkurence – prostředí je typické velkým počtem drobných producentům, kteří nabízejí diferencované produkty (oděvní firmy, cestovní kanceláře). Nové firmy mohou vstupovat na trh a neperspektivní firmy lze snadno zlikvidovat (neexistují bariéry pro vstup do odvětví a výstupu z odvětví). Konkurence cenou je velmi významná, naopak propagace má poměrně menší opodstatnění. Existuje i určitá možnost ovlivnit prodejní cesty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efd2a63142f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mrkt_konkurence.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse