Referáty podniková ekonomika

Název Goodness Staženo

Založení a vznik společnosti

Práce se zabývá založením firmy. V úvodu jsou uvedeny právní náležitosti vzniku nového podniku. Dále se autor věnuje společnostem s ručením omezeným a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

3836x

Založení internetové kavárny - zakladatelský rozpočet podniku

Tato práce se zabývá problematikou založení podniku. Jako součást zakladatelského rozpočtu charakterizuje rozpočet potřebného kapitálu. Definuje zdroj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Podniková ekonomika

3104x

SWOT analýza LPPE-PLAST s. r. o.

Předmětem práce je SWOT analýza firmy LPPE-PLAST s. r. o. V úvodu je představena historie firmy, dále její sídlo a vedoucí pracovníci. Další část je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Strategický management

2553x

Podnikatelský záměr - Fitness centrum

Tato seminární práce se zabývá vytvořením nové firmy, která je v dané oblasti nedostatková. Je rozčleněna na několik oblastí, které je nutné vzíti v ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Podniková ekonomika

1093x

Foresta - základ organizační struktury

Práce se velmi povrchně zabývá organizační strukturou. Uvádí její definici a změny, spolu s jejich důvody. Vyjmenovává úrovně řízení. V závěru je zmín... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1053x

Typový kalkulační vzorec

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1031x

Kalkulace

Práce je založena na kalkulaci oděvního podniku. Je zadána spotřeba materiálu a mzdy výrobních dělníků. Dále je uveden kalkulační vzorec, který daný p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

895x

Manažerská kultura a etika v konkrétní firmě

Seminární práce zachycuje některé aspekty firemní kultury a etiky ve firmě provozující zdravotnická zařízení. Z pozice zaměstnance středního managemen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

699x

Kalkulace nákladů a výdajů oděvního podniku

Text na praktickém příkladě ukazuje kalkulace nákladů a výdajů oděvního podniku. Vysvětluje také, jaké náklady se podílejí na vzniku prodejní ceny. detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

676x

Firemní kultura a její vliv na výkonnost zaměstnanců

Úvod - hlavní body napomáhající vytvoření etických norem v podniku. Firemní kultura - definice, identita, elementy kultury, prostředí, v němž firma op... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

607x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [30]