Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Analýza konkurence firmy PRECHEZA, a. s., pro výrobek bílý průmyslový sádrovec PREGIPS

Analýza konkurence firmy PRECHEZA, a. s., pro výrobek bílý průmyslový sádrovec PREGIPS

Kategorie: Podniková ekonomika, Výrobek

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Absolventská práce mapuje tržní postavení a konkurenci výrobku bílý průmyslový sádrovec PREGIPS firmy PRECHEZA, a. s. První část vysvětluje klíčové teoretické souvislosti problematiky. Vymezuje pojmy trh či průmyslový trh, pojednává o činnosti chemického průmyslu nebo uvádí konkurenční produkty průmyslového sádrovce. Vlastní cíl práce je naplňován v analytické části, která se otevírá historií a současnými aktivitami společnosti PRECHEZA, a. s. Poté text analyzuje bílý průmyslový sádrovec PREGIPS z hlediska výroby, životního cyklu, okruhu zákazníků či faktorů nabídky. Sleduje konkurenci výrobku a strukturu trhu cementu a sádrovců v České a Slovenské republice a nakonec rozebírá slabé a silné stránky produktu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Trh
2.1.1.
Průmyslový trh
2.2.
Chemický průmysl
2.2.1.
Perspektiva chemického průmyslu
2.2.2.
Vliv chemického průmyslu na životní prostředí
2.3.
Rozdělení sádrovců z hlediska výrobního procesu
2.3.1.
Průmyslový sádrovec
2.3.2.
Vliv průmyslového sádrovce na životní prostředí
2.4.
Konkurenční produkty bílého průmyslového sádrovce
2.4.1.
Přírodní sádrovec
2.4.2.
Energosádrovec
2.4.3.
Chemosádrovec
2.5.
Cementářský průmysl
2.5.1.
Společnosti zabývající se výrobou cementu v ČR
2.5.2.
Společnosti zabývající se výrobou cementu v SR
2.6.
Průmysl výroby sádry
2.6.1.
Společnosti zabývající se výrobou sádry
3.
Analytická část
3.1.
Společnost PRECHEZA, a. s.
3.1.1.
Historie společnosti PRECHEZA, a. s.
3.1.2.
Současnost akciové společnosti
3.1.3.
Obchodní činnost
3.2.
Marketingové cíle
3.3.
Bílý průmyslový sádrovec PREGIPS
3.3.1.
Historie výroby PREGIPSu
3.3.2.
Zákazníci
3.3.3.
Životní cyklus produktu
3.3.4.
Portfoliová analýza pro bílý průmyslový sádrovec PREGIPS
3.3.5.
Faktory ovlivňující cílenou poptávku sádrovce PREGIPS
3.3.6.
Faktory ovlivňující nabídku produktu
3.3.7.
Očekávané příležitosti a hrozby
3.4.
Konkurence
3.4.1.
Analýza konkurence
3.4.1.1.
Firmy vyrábějící energosádrovec
3.4.1.2.
Firmy těžící a zpracovávající přírodní sádrovec
3.4.2.
Porovnání kvality sádrovce PREGIPS s konkurenčními
3.5.
Trh cementu a sádrovců v ČR a SR
3.5.1.
Trh cementu v ČR
3.5.2.
Trh cementu v SR
3.5.3.
Trh sádrovců v ČR
3.5.4.
Trh sádrovců v SR
3.6.
Cena
3.6.1.
Vývoj cen sádrovce PREGIPS
3.6.2.
Strategická mapa
3.6.3.
Analýza konkurenčních cen
3.6.4.
Závěr z cenového porovnání
3.7.
Analýza slabých a silných stránek sádrovce PREGIPS
3.8.
Analýza slabých a silných stránek konkurenčních sádrovců
3.9.
Postavení sádrovce PREGIPS na tuzemském trhu
4.
Závěr

Úryvek

"3.1 Společnost PRECHEZA a.s.
3.1.1 Historie společnosti PRECHEZA a.s.
Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově vznikla dne 26. 2. 1991 z Přerovských chemických závodů Přerov. Díky tomu, že na podzim roku 1996 vstoupil do PRECHEZY a.s. majoritní vlastník PRECOLOR a.s. ze skupiny AGROFERT HOLDING byla již v roce 2000 PRECHEZA a.s. velmi úspěšná v udržování nízkých nákladů, ale kvalita byla stále nedostatečná a to především z těchto důvodů:
1) Zastaralá technologie
2) Nedostatečná kontrola rozhodujících parametrů
PRECHEZA dosáhla po privatizaci významných zlepšení . Nicméně zde byly věci, které potřebovaly urychlené zlepšení a to byl důvod hledat pomoc zvenčí. Bylo nutno přesvědčit zaměstnance používat vědecké metody a pracovat týmově. Znalost historie usnadňuje pochopení přítomnosti a vytváření budoucnosti. Historie vytváří tradici, která je dědictvím i závazkem.
Vývoj byl po celou dobu 112 let většinou dynamický a úspěšný. Lze jej zhruba rozdělit na 3 etapy:
1/ v období od založení a.s. do znárodnění bylo podnikání orientováno na rozvoj a výrobu prostředků pro zemědělství a zpracování zemědělských produktů (olejniny). V této etapě prošel podnik několika kritickými situacemi – dvěma světovými válkami, stávkovým rokem 1924 a hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století. Všem těmto událostem dovedla firma úspěšně čelit a po celou dobu se dokázala postupně rozvíjet, rozšiřovat a modernizovat.
2/ v období centrálně řízené ekonomiky se podnik měnil na více výrobkovou továrnu s diverzifikovaným programem chemických výrobků. Nosným programem byla výroba hnojiv a od počátku 70. let výroba anorganických pigmentů. Podnik prošel úseky stagnace i prudkého extenzivního rozvoje. Kritické situace byly způsobeny zejména krizemi řízení a charakterizovány obtížnou dostupností nejmodernější techniky, náhradních dílů i kvalifikovaných zaměstnanců.
3/ třetí etapou je období od opětovného osamostatnění na a.s. do současné doby. V první polovině 90. let 20. století docházelo k útlumu málo efektivních výrob a činností. Výroba hnojiv a malotonážní chemie musela být v roce 1994 z důvodu nekonkurenceschopnosti zastavena. Toto období je charakterizováno rovněž častou změnou organizací a řídící struktury podniku. Po prodeji majoritního podílu Prechezy v roce 1996 skupině AGROFERT, reprezentované nově založenou společností PRECOLOR a.s. došlo k ovládnutí Prechezy a již v roce 1997 stabilizaci řízení firmy. Byla dokončena restrukturalizace podniku dle zásad strategického řízení a vytvořen dlouhodobý plán rozvoje.

3.1.2 Současnost akciové společnosti
Precheza a.s. je největším výrobcem anorganických pigmentů v ČR a jedním ze tří výrobců titanové běloby (na Slovinsku Cinkárna Celje a v Polsku Zaklady chemiczne Police) v rámci zemí CEFTA a vývozcem technologického know how. Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba a prodej produktů anorganické chemie, včetně výrobků zpracovatelských, navazujících doplňkových a pomocných výrob. Důležitým předmětem podnikání je prodej licence na výrobu titanové běloby. Další činnost se týká oblasti služeb - pronájmy nebytových prostor, nevyužitých budov v areálu.
PRECHEZA a.s. aktivně působí ve Svazu chemického průmyslu ČR, Hospodářské komoře a v roce 1994 se stala přidruženým členem Asociace výrobců titanové běloby (Titanium Dioxide Manufacturers Association - TDMA) a v roce 2000 jejím řádným členem. Záměr udržet vysoký standard kvality výroby a výrobků vedl až ke změně systému řízení. Management společnosti a jeho jednotlivé součásti, zejména bezpečnost a hygiena práce, ekologie a jakost byly transformovány do podoby celosvětově uznávaných standardů Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)."

Poznámka

Zpracováno jako absolventská práce ze studijního oboru Marketing pro střední stupeň řízení na Vyšší odborné škole ekonomické, Zlín.
Součástí práce jsou četné grafy, tabulky, mapy a schémata, rozsah čistého textu činí cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23192
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse