Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza maloobchodního mixu prodejny Benetton

Analýza maloobchodního mixu prodejny Benetton


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Představení společnosti. Teoretický vstup - charakteristiky jednotlivých prvků mixu, definice techniky mystery shopping. Úvod do problematiky - defiování problému, určení cíle, metodika. Plán získávání informací - realizace projektu tajného nákupu, časový harmonogram. Analýza a interpretace zjištěných poznatků - výsledky metody mystery shoopping, interpretace jednotlivých výsledků, interpretace na základě osobního pozorování. Závěrečná doporučení.

Obsah

1) Představení společnosti
2) Teoretický vstup
3) Úvod do problematiky
4) Plán získávání informací
5) Analýza a interpretace zjištěných poznatků
6) Závěrečná doporučení

Úryvek

PRODUCT
Prodejna je charakterizována svou nabídkou sortimentu, tzn. sortimentní strukturou a službami, které ke svému zboží poskytuje. Nabízené zboží je charakterizováno subjektivní i objektivní kvalitou, módností, značkou i koordinací sortimentu.

PRICE
Ř Cenové hladiny
Ř Slevy
Ř Srážky
Ř Marže
Ř Vztah ceny – kvalita apod.

PLACE
Záleží na tom, o jaký typ maloobchodu se jedná – hypermarket na okraji, snadno dostupný automobilem, malá prodejna se zbožím každodenní potřeby musí být blíže lidem – čím dále je od bydliště zákazníka, tím menší je pravděpodobnost, že tam bude nakupovat. Jde o to, aby prodejna byla výjimečná, odlišná, přitáhla pozornost zákazníka.

PROMOTION
Zahrnuje stimulaci prodeje, komunikování jednotlivých předností prodejny s cílem zajistit si oblibu a popularitu u zákazníků.


PEOPLE
Ř je velmi důležitý pro vytváření vztahů se zákazníky
Ř je v neustálém kontaktu se zákazníky
Ř dotváří image prodejny
Ř ovlivňuje návštěvnost

Poznámka

Práce neodpovídá obsahu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x441ed175666f45.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_obchodu_a_sluzeb.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse