Referáty marketing

Název Goodness Staženo

Marketing - životní cyklus výrobku Coca cola

V práci je popisován životní cyklus výrobku na konkrétním produktu - Cocal cola. Konkrétně se práce zaměřuje na popis historie vzniku toho výrobku a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1655x

Marketingové prostředí firmy

Práce obecně charakterizuje jednotlivé roviny marketingového prostředí firmy. Zabývá se také jednotlivými etapami marketingového plánu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1391x

Marketing

Definice pojmů a jejich vzájemné vztahy - potřeba, touhy a přání, poptávka, produkt. Marketingové řízení - koncepce řízení (výrobní, výrobková, prodej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1030x

Marketingový plán fiktivní organizace z oblasti poskytování služeb

Práce je zpracováním marketingového plánu fiktivní organizace z oblasti poskytování služeb, konkrétně hotelu. Práce představuje celkovou charakteristi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

989x

Využití XML technologie v ERP systémech, SWOT analýza

Autor pomocí SWOT analýzy vyhodnocuje silné a slabé stránky využívání XML technologie v ERP systémech. Posuzuje také příležitosti a hrozby, které tent... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Informatika

592x

Reklama a její působení

Tato práce se zabývá reklamou. Vypovídá o její funkci o jejím vzniku. Autor uvádí, jaká by reklama měla být, a popisuje dva způsoby poznávání reklamy:... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Psychologie

554x

Jídelní lístek - SWOT analýza

Práce zahrnuje SWOT analýzu nabídky jídelního lístku hotelové restaurace Rožmberk v Čechách. V práci jsou popsány - silné stránky, slabé stránky, pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Gastronomie

491x

Obchodování přes internet

Hlavním tématem práce je obchodování přes Internet. Úvodní část se věnuje historii a základním službám Internetu. Další část je již konkrétně zaměřena... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

488x

Marketingová komunikace - etika v reklamě

Etika v našem životě - zamyšlení se nad dnešní konzumní společností, vývoj znění reklam. Příklady neetických reklam, které mě zaujaly - T-Mobile, Tel... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

469x

Avon cosmetics - marketingové prostředí, SWOT analýza, portfolio

Jedná se o seminární práci, která se věnuje marketingovému hodnocení kosmetické společnosti AVON v České republice. Mimo historie a současnost společn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

423x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [24]