Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza možností dalšího rozvoje cestovního ruchu v krajském městě Zlín

Analýza možností dalšího rozvoje cestovního ruchu v krajském městě Zlín

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává komplexní zhodnocení možností rozvoje cestovního ruchu ve městě Zlín v podobě podrobné analýzy jeho současného stupně rozvoje. Krátce město geograficky zasazuje a informuje o jeho historii od 14. století po 1. polovinu 20. století včetně legendy o jeho vzniku. Ve své stěžejní části charakterizuje současné podmínky Zlína ve vztahu k cestovnímu ruchu od přírodních faktorů po demografickou situaci. Pečlivě rozebírá zejména historii a podobu architektonických a přírodních památek a ubytovací a stravovací zařízení, kde u jednotlivých objektů vypisuje výhody a nevýhody. Stranou zájmu nezůstávají ani dopravní služby, ekologické aktivity města a další.

Obsah

1.
Úvod
2.
Krajské město Zlín
2.1.
Poloha
2.2.
Historie
2.2.1.
Legenda o městě
2.2.2.
Etymologie
2.2.3.
Středověké město
2.2.4.
Město průmyslu
2.3.
Analýza předpokladů pro další možný rozvoj cestovního ruchu
2.3.1.
Přírodní předpoklady
2.3.2.
Kulturně-historické předpoklady
2.3.2.1.
Architektonické a přírodní památky
2.3.2.1.1.
Zámek Zlín a Muzeum jihovýchodní Moravy
2.3.2.1.2.
Zámek Lešná
2.3.2.1.3.
Státní hrad Malenovice
2.3.2.1.4.
Zřícenina hradu Lukov
2.3.2.1.5.
Obuvnické muzeum
2.3.2.1.6.
Baťovský domek
2.3.2.1.7.
Městská radnice
2.3.2.1.8.
Římskokatolický kostel sv. Filipa a sv. Jakuba
2.3.2.1.9.
Gotický kostel v Tečovicích
2.3.2.1.10.
Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě
2.3.2.1.11.
Socha sv. Donáta a sv. Floriána
2.3.2.1.12.
Památník Tomáše Bati – Dům umění, internáty
2.3.2.1.13.
Areál Baťových závodů
2.3.2.1.14.
Vila Tomáše Bati
2.3.2.1.15.
Správní budova č. 21 neboli zlínský mrakodrap
2.3.2.1.16.
Liškova vila
2.3.2.1.17.
Větrný mlýn ve Štípě
2.3.2.1.18.
Interhotel Moskva – dřívější Společenský dům
2.3.2.1.19.
Velké kino
2.3.2.1.20.
Ateliéry Bonton Zlín
2.3.2.1.21.
Městské divadlo
2.3.2.1.22.
Kolektivní dům
2.3.3.
Lidové tradice a umění
2.3.4.
Významné osobnosti
2.4.
Materiálně-technické předpoklady
2.4.1.
Ubytovací zařízení: výhody a nevýhody
2.4.2.
Stravovací zařízení: výhody a nevýhody
2.4.3.
Dopravní služby
2.4.3.1.
Městská hromadná doprava
2.4.3.2.
Linková meziměstská a příměstská autobusová doprava
2.4.3.3.
Železniční doprava
2.4.3.4.
Vodní doprava
2.4.3.5.
Automobilová doprava
2.4.3.6.
Taxi služba
2.4.4.
Sportovně-rekreační služby
2.4.5.
Kulturní, informační a další zařízení sloužící cestovnímu ruchu
2.5.
Politické předpoklady
2.6.
Ekologické předpoklady
2.7.
Personální předpoklady
2.8.
Demografické předpoklady
3.
Závěr

Úryvek

"2 Krajské město Zlín
2.1 Poloha
Statutární město a centrum Zlínského kraje, Zlín, se rozprostírá v oblasti Valašska mezi Zlínskou vrchovinou a Hostýnskými vrchy na východní Moravě. Leží v údolí řeky Dřevnice v nadmořské výšce 230 m s celkovým počtem obyvatelů 85 000, kteří obývají 16 místních částí o celkové rozloze 11 885 ha. Mezi příměstské části města patří Jaroslavice, Kostelec, Kudlov, Louky, Lužkovice, Malenovice, Mladcová, Příluky, Štípa a Želechovice nad Dřevnicí.

2.2 Historie
2.2.1 Legenda o městě
Jednou táhlo městem, přezdívaným v té době ještě „Zlaté jablko“, cizí vojsko, které se ve městě na delší dobu pozastavilo, aby mohli sužovat místní obyvatele. Lidé se vojáků báli, byli sužováni, především vojevůdcem, který bydlel v rohovém domě jednoho z měšťanů i se svým malým synečkem. Lidé se rozhodli, že synečka zabijí, jakmile vojevůdce odjede na bojiště. Lidé tak učinili. Jakmile se vojevůdce dozvěděl, že mu zabili syna, nařkl celé město tím, že všechny velmi těžce ztrestá, jakmile se vrátí z vojny. Lidé se tedy rozhodli, že změní název „Zlaté jablko“ na „Zlín“, jelikož zde přijížděli zlí lidé, kteří obyvatelům jen ubližovali a sužovali je.

2.2.2 Etymologie
Název Zlín je poprvé připomínán v roce 1322 (podoba názvu Slyn) - jméno je odvozeno přivlastňovací příponou -ín od staročeského osobního jména Zla ("zlý člověk") a znamená "Zlův (např. majetek)". Od přídavného jména zlý byla v staré češtině odvozena řada osobních jmen, např. Zlech (v místním jméně Zlechov). Jednu dobu se mu také říkalo „Zlaté Jablko“, poněvadž bylo ve městě všechno velmi dobré a lidem nic nechybělo. Od roku 1949 bylo město přejmenováno na „Gottwaldov“, podle československého prezidenta Klementa Gottwalda. Název „Zlín“ mu byl přidělen zpět roku 1990, vzhledem ke změně politického režimu a na vyžádání občanů města.

2.2.3 Středověké město
První písemná zmínka sahá do roku 1322, kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení a sídlem dosti rozsáhlého feudálního panství, které v té době patřilo královně Elišce, vdově po českém králi Václavu II. Tehdejším místem dění byl zalesněný pahorek, který se nacházel jižně od dnešního centra, kde stál ve 13. století, roku 1360 nevelký hrad. V roce 1358 získal zlínské panství biskup Albrecht ze Šternberka, který byl významnou osobností u dvora Karla IV. Roku 1397 rozšířil listinu městských práv Zdeněk ze Šternberka, čímž se Zlínu rozšířily možnosti hospodářského rozvoje. Rod Šternberků musel však po husitských válkách panství prodat, jelikož byl velice majetkově oslaben a jejich rod zastoupily Tetuorové a Cedlarové, kteří ve Zlíně vládli dlouhou dobu. Nová válečná tažení Zlín zasáhla v době, kdy uherským útokům čelilo české vojsko v čele s králem Jiřím, jenž měl své vojenské ležení, roku 1470, nedaleko Zlína. Na dalších sto let vládl Zlínu mír. Roku 1509 zajistil král Vladislav Zlínu královské privilegium pro konání výročních trhů. Město se stalo sídlem obchodu a řemesel, bylo zde mnoho soukeníků, hrnčířů, tkalců, bednářů, papučářů a především ševců. Měšťané zvelebovali své domy, Zlínu také přibyla nová radnice, kostelní věž a vlastní škola. Roku 1580 rozšířili zlínští páni místní zámek o renesanční přístavbu. O dvacet let později bylo město velkým a hospodářským střediskem. Vývoj města přerušil roku 1605 vpád uherských povstalců – Bočkajovců, kteří Zlín zcela vyplenili. Dalším bodem útrap a úskalí se stalo období třicetileté války (1618-1648). Přes sto let trvalo městu než se vzpamatovalo z utrpěných ran. V oné době se staral o město jen majitel panství Gabriel Seréni, který se pokusil o podporu zlínských řemeslníků a snažil se městu navrátit původní tvář. Teprve v 18. století Zlín ožil důsledkem pokusu o rozvoj řemeslnictví a obchod."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Služby cestovního ruchu na Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.
V práci se objevují drobné pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22885
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse