Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Analýza nákladů a výkonů

Analýza nákladů a výkonů


Kategorie: Logistika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce popisuje kroky v zásobovací logistice, jak postupovat.

Obsah

1.
Shromažďování a upřesnování požadavků
2.
Proces zásobování pomocným materiálem
2.1.
Jedlnotlivé kroky
2.2.
Návrh řešení

Úryvek

"Sloupce Činnost a Úkon vyplněny z Organizačního řádu (poslání a působnost útvaru Nákup) a z rozhovorů se zaměstnanci a manažery (náplň práce)
Sloupce Výstup a Měřítko z rozhovorů se zaměstnanci a manažery, z podnikové legislativy
Sloupec Uživatel z rozhovorů se zaměstnanci a manažery, z podnikové legislativy
Konsens obtížné dosáhnout, rozhodnutí obvykle odloženo kupř. činnost I.část A. přidává hodnotu, část B. nepřidává (ale vnitropodnikoví zákazníci nerozporují její vykonávání, protože je to pro ně pohodlné, neplatí za to a nevykonávání této činnosti nezlepší jeji hospodářské výsledky)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a08d43de85e.zip (78 kB)
Nezabalený formát:
analyza_nakladu_a_vykonu.ppt (321 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse