Seminarky.cz > Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Ulice: Studentská 95

Město: Pardubice 2

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Paměťové karty typu FLASH

Jedná se o práci, která představuje moderní datovou úschovnu, tzv. flash disk nebo paměťovou kartu. Mimo vzniku a vývoji tohoto typu datového média se... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Informatika

356x

Řízení lidských zdrojů

Práce se velmi podrobně věnuje osmi oblastem řízení lidských zdrojů: řízení lidských zdrojů jako disciplíně (jejímu vývoji, faktorům, funkci, zdrojům ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

339x

Případová studie - silniční doprava nákladní

Práce obsahuje vypracované zadání případové studie pro řádné vykonání zkoušky odborné způsobilosti v silniční nákladní dopravě.
Ve stručnosti ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Doprava

246x

Správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (právní úpravy s účinností od 1. ledna 2006) - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je popis nové právní úpravy správního řádu - 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který zásadním z... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Právo

206x

Seznam otázek ke zkoušce odborné způsobilosti v silniční dopravě - se správnými odpověďmi

Práce obsahuje oubor zkušebních otázek k testové části zkoušky odborné způsobilosti v silniční dopravě (nákladní i osobní) - včetně závěrečného klíče ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Doprava

165x

Analýza příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1994 - 2000

Jak samotný název napovídá je práce věnována porovnáním a zhodnocením vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky od roku 1994 do roku 20... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Veřejná ekonomika

150x

Rasismus a xenofobie

Cílem této práce je představení základních pojmů, které se pojí k rasismu, stručné zachycení jeho historie a projevů v České republice.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

146x

Státní podpora v EU a dopad na konkurenceschopnost českých podniků - diplomová práce

Práce se zabývá státní podporou v EU a dopadem na konkurenceschopnost českých podniků. Definuje státní podporu v Evropské unii a s ní související legi... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Diplomové práce

Kategorie: Evropská unie

123x

Statistika I. - teorie

Práce obsahuje nejčastěji kladené teoretické otázky ve statistice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé pojmy, co se týče definice, druhů statistiky, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Statistika


111x

Historie Romů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Antropologie

106x
1  2  3  4  5  6  7  8  »