Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Analýza nákladů a výkonů

Analýza nákladů a výkonů


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce obsahuje nejčastější otázky u zkoužky z předmětu Analýza nákladů a výkonů v Pardubících. Práce obsahuje například výhody a nevýhody druhového členění nákladů, nákladové objekty, definice výnosu a výkonu, čistý pracovní kapitál, přímé a nepřímé náklady, hospodárnost, efektivnost, krycí příspěvek, bod zvratu, aj.

Obsah

1) Výhody a nevýhody druhového členění nákladů
2) Nákladové objekty- Co můžeme řadit mezi nákladové objekty?
3) Vyjmenujte 4 kroky metody standardních nákladů.
4) Definovat výnos a výkon
5) Definovat jednicové a režijní náklady
6) Čistý pracovní kapitál
7) Přímé a nepřímé náklady
8) výhody a nevýhody kalkulace variabilních nákladů
9) metody redukce (snižování) materiálových nákladů
10) hospodárnost Efektivnost
11) Rozpočet režijních nákladůi
12) Krycí příspěvek, bod zvratu

Úryvek

"1) Výhody a nevýhody druhového členění nákladů
Členění druhových nákladů
-spotřeba materiálu a energie,
- spotřeba a použití externích prací a služeb (IC služby, doprava, nájemné, opravy a udržování aktiv),
- mzdové a ostatní osobní náklady (včetně zdravotního a sociálního pojištění pracovníků),
- odpisy nehmotných i hmotných dlouhodobých aktiv,
- finanční náklady (pojistné, bankovní výlohy
Výhody druhového členění nákladů
-Druhové členění je důležité pro zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů v podniku a jejich zajištěním od externích partnerů.
-Řízení souladu okamžiku dodání příslušného zdroje a jeho spotřeby - optimalizace pracovního kapitálu a dosažení efektivního řízení peněžních toků.
-Průkazně a jednoznačně vykazuje spotřebu (pořízení) zdrojů podniku.
Nevýhody druhového členění nákladů
-Druhové členění se nezabývá příčinou vynaložených nákladů, tj. jejich vztahem k výkonům, procesům, činnostem nebo útvarům. Je nutné ho kombinovat s dalším členěním nákladů.
Výsledovka na bázi druhového členění neposkytuje potřebné informace pro potřeby měření zisku, hodnocení faktorů, které ho ovlivnily."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a08e451c8fc.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
vyhody_a_nevyhody_druhoveho_cleneni_nakladu.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse