Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Analýza názvů ulic a náměstí v České Lípě

Analýza názvů ulic a náměstí v České Lípě

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá názvy ulic a náměstí v České Lípě. Skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části vychází ze základní odborné onomastické literatury. V praktické části se zaměřuje na analýzu všech českolipských urbanonym. Autor sleduje ulice z hlediska motivace pojmenování, poté se zabývá klasifikací ulic po formální stránce. Nechybí ani kapitoly přibližující jednotlivé vývojové tendence při přejmenování názvů ulic, ke kterým v určitých obdobích dochází. V některých kapitolách jsou výsledky rozboru jednotlivých názvů shrnuty do tabulek a grafů a vyjádřeny v procentech.

Obsah

0.
Úvod
1.
Onomastika jako vědecký obor
1.1.
Dělení onomastiky
1.2.
Třídění onymických objektů
1.3.
Funkce proprií
1.4.
Apelativní a propriální sféra jazyka
1.5.
Geneze vlastních jmen
1.6.
Urbanonymie
1.7.
Sémantická stratifikace urbanonymie
1.8.
Pojmenovací systém v urbanonymii
2.
Město Česká Lípa
2.1.
Historie města Česká Lípa
2.2.
Jméno Česká Lípa
3.
Jazyková analýza urbanonym České Lípy
4.
Klasifikace názvů ulic podle různých kritérií
4.1.
Uliční názvosloví České Lípy
4.2.
Sémantická stratifikace
4.3.
Klasifikace ulic po formální stránce
4.4.
Přehled přejmenovaných ulic
4.5.
Klasifikace ulic podle apelativ a proprií
5.
Závěr
6.
Přílohy (mapy, text)

Úryvek

"1.4 Apelativní a propriální sféra jazyka
Úplný protiklad tedy mezi apelativní a propriální sférou neexistuje. Šrámek hovoří o tzv. přechodovém pásu, který je prostorem, kde propria získávají svůj status nascendi: prvek z apelativní (A) do onymické (O) přejde v plnosti až tehdy, změní-li svou původní pojmenovací funkci. Apelativum u kola se stane urbanonymem U Kola, začne-li označovat jen určité místo původně pojmenované slovem u kola.

Vztah apelativní a onymické složky jazyka je obousměrný: A ↔ O

Vztah mezi apelativní a propriální sférou jazyka lze znázornit takto:

A. proprializace (onymizace) – A → O, vznik nové lexikální jednotky mající všechny znaky a vlastnosti vlastního jména. Pro urbanonymii je proces proprializace typický. Původní apelativa nabývají vlastností, která mají vlastní jména.

B. apelativizace (deonymizace) – O → A, proces, kdy se z vlastního jména stává obecné jméno a zpravidla rozšiřuje svůj význam. Původní proprium nabývá vlastností, které jsou charakteristické pro apelativa, např. podle biblického města Sodoma označujeme všeobecnou morální zkázu obecným jménem sodoma.

C. transonymizace – fundující vztah existuje mezi proprii navzájem. Jde o Přenos vlastního jména nějakého onymického objektu na jiný objekt, např. původně oronymum Holý vrch se stane urbanonymem Pod Holým vrchem.

1.5 Geneze vlastních jmen
Onyma v daném jazyce vznikají:

A. onymizací apelativ – v urbanonymii České Lípy velmi rozšířená. Jde o názvy ulic vzniklé ze jmen obecných, např. dle porostu les → název ulice Lesní, ,,tam, kde stojí kaplička“ → U Kapličky, ,,tam, kde je nemocnice“ → U Nemocnice ad.;

B. plněním propriální funkce jiným druhem vlastních jmen (transonymizací) – např. osobní jméno → místní jméno: Pavel, Adam;

C. tvořením vlastních jmen různými morfematickými strukturami daného jazyka − např. z existujících apelativních kořenů: -ov(á) − ulice Březová, Jilmová, -sk(á) – Barvířská, Hrnčířská, -ck(á) – Lukostřelecká atd.;
− z existujících jiných proprií, nejčastěji osobních jmen: Božena Němcová → ulice Boženy Němcové, Jan Neruda → ulice Nerudova, či původně toponymum se stane jménem ulice Liberec → ulice Liberecká atd.;

D. přijetím cizích proprií a jejich začlenění do všech systémů podle dílčích rovin jazyka (něm. Teekanne – obchodní název druhu čaje → čes. Čajová konvička)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a mapy. Čistý text je v rozsahu 91 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23413
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse