Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza neznámých aniontů

Analýza neznámých aniontů


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce se zabývá určení aniontů ze dvou vzorků (zkoušky, skupinové reakce, důkazové reakce...).

Obsah

1.
Text
2.
Výpočty

Úryvek

"Úkol: Určete anionty ze vzorků 1 až 4.
Princip:1. Zkoušky s H2SO4 za studena a za tepla.
Reakce s H2SO4 = reakce aniontů přidáním H2SO4.
- dokazujeme unikající plyny, jejich zápach či barvu
2. Skupinové reakce s AgNO3 a Ba(NO3)2
Skupinové reakce = reakce skupiny iontů se stejným činidlem
3. Reakce s KMnO4 a KI
Redoxní reakce = reakce, při níž se mění oxidační čísla prvků (původní kation
se převede na anion a opačně)
4. Důkazové reakce = slouží k potvrzení závěrů vytvořených na základě skupinových reakcí,reakce by měly být vysoce selektivní,reaguje pouze jeden kation za daných podmínek
Pomůcky: střička, zkumavky, stojan na zkumavky
Chemikálie: H2SO4, AgNO3, Ba(NO3)2, KMnO4, KI- činidla
CO32-, SO32-, S2O32-, NO2-, S2-, SO42-, SCN-, Cl-, Br -, I-, F-, NO3-, PO43-, CrO42-,
CH3COO-, [Fe(CN)6]3-, [Fe(CN)6]4-, CN- - anionty
Postup: Do zkumavky nalijeme malé množství vzorku a přilijeme asi 1 ml činidla.
Pozorujeme vzniklé změny (tvorbu sraženiny, barvu sraženiny, vývoj plynů,
zápach...) a zapíšeme je do tabulek
Tabulky:
Činidlo Pozorování
H2SO4 za studena bez reakce
H2SO4 za tepla dusivý hnědý plyn
AgNO3 bez reakce
Ba(NO3)2 bez reakce
KMnO4 bez reakce
KI bezbarvý až žlutý roztok
důkaz: přidáním difenilamidu vznikl modrý proužek
1. vzorek (jeden anion)Vzorek obsahuje anion NO3- ."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a chemické vzorce i s výsledky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fb6a800a6dc.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_neznamych_aniontu.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse